×
 

WETENSCHAPPELIJK CAFÉ DICA CONGRES 2018

 

‘DICA verbetert'


Wetenschappelijk café
Tijdens het DICA-congres op 21 juni 2018 biedt DICA podium aan zorgverleners en (arts-)onderzoekers die zich bezig houden met kwaliteit van zorg. Heb je onderzoek gedaan met bijvoorbeeld gegevens uit de DICA-audits of deze gebruikt bij het verbeteren van kwaliteit van zorg? Heeft jouw (onderzoeks)project maatschappelijke relevantie en wil je de unieke kans om je resultaten niet alleen aan medisch specialisten te presenteren, maar ook aan ziekenhuisbestuurders, patiënten, verpleegkundigen, zorgverzekeraars en bijv. het kwaliteitsinstituut? Stuur dan je abstract in en maak kans op de DICA kwaliteitsprijs!

DICA Kwaliteitsprijs
De kwaliteitsprijs wordt uitgereikt aan het beste onderzoek met betrekking tot outcome research en het ‘verbeteren van kwaliteit van zorg’. Zowel de vakjury als het publiek heeft hierin een stem. De prijs is een fantastisch geldbedrag t.w.v.
€ 2500,00 te besteden aan een vervolgproject of het bezoek aan een kwaliteitscongres zoals de IHI, het jaarlijkse ICHOM-congres of ASCO quality.

Procedure & deadlines
Uiterlijk donderdag 31 mei ontvangen de auteurs bericht of hun bijdrage is geaccepteerd. Auteurs van geaccepteerde abstracts worden uitgenodigd een poster op te hangen in het wetenschappelijk café. Bezoekers van het congres gaan met een hapje en drankje langs de posters om in gesprek te gaan met de onderzoekers. Een onafhankelijke jury zal 3 onderzoeken selecteren die in aanmerking komen voor de kwaliteitsprijs. De auteurs van deze posters worden gevraagd hun posters plenair te pitchen (max. 2 minuten per onderzoeker) aan het publiek en de jury op donderdag 21 juni 2018 in de middag. De kwaliteitsprijs wordt uitgereikt tijdens de borrel.

Richtlijnen abstract

 • Geschreven in de Nederlandse taal
 • Vermeld auteursnamen, afdeling en instituut (presenterende auteur bij opmerking vermelden)
 • Titel
 • Abstract bevat max. 250 woorden (excl. titel)
 • Structuur abstract: doel, methode, resultaten, conclusie
 • 1 figuur (als .jpg) of 1 tabel mag worden toegevoegd
 • Literatuurverwijzingen vermijden

Review methode selectie abstracts

De abstracts worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Taalkundige kwaliteit van het abstract
 • Relevantie van het onderwerp
 • Originaliteit van het (onderzoeks)project
 • Kwaliteit van de methoden
 • Importantie van de resultaten voor de praktijk van de patiëntenzorg

  Op ieder onderdeel zal de jury een score van 1 tot 4 punten scoren. Totaalscore minimum 5, maximaal 20 punten.


Eindbeoordeling:

5-10 punten: matig, afwijzen
11-15 punten: neutraal, accepteren
16-20 punten: goed, accepteren

Richtlijnen poster

Bij acceptatie van het abstract worden auteurs verzocht een poster te maken waarop de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. De presenterende auteur is tijdens het wetenschappelijk café beschikbaar voor het bespreken van het onderzoek met bezoekers van het congres.

Opmaak:

 • Formaat A0 (staand of liggend)
 • Nederlands of Engelstalig
 • Titel
 • Auteurs, afdeling en instelling vermelden
 • Opbouw poster: doel, methode, resultaten, conclusie
 • Minimale lettergrootte: 18 punts

De onderzoeken/posters met 3 hoogste beoordelingen komen in aanmerking voor presentatie. Bekendmaking hiervan is uiterlijk 31 mei.

Richtlijnen presentatie
De presentatie dient maximaal 2 minuten te duren (in het Nederlands) en zal worden gehouden op donderdag 21 juni.