×
 

SPREKERS

Onderstaand treft u een overzicht van onze sprekers, klik op de naam van een spreker voor meer informatie.

Plenair


 • Huib Cense werkt als gastro intestinaal chirurg in het Rode kruis Ziekenhuis te Beverwijk en in het NWZ Alkmaar (ChirurgenNoordWest.nl). Hij richt zich vooral op de laparoscopische, colorectale en bariatrische chirurgie en is opleider chirurgie in het RKZ. Hij werd in de Isala klinieken te Zwolle en het AMC opgeleid tot algemeen chirurg waarna hij zich in het Erasmus-mc verder specialiseerde in de gastro-intestinale chirurgie. Hij werkte 6 maanden als fellow in het Queen Mary Hospital te HongKong. Huib Cense was penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, bestuurder van maatschap ChirurgenNoordWest.nl en voorzitter bestuur medische staf RKZ. Sinds 2015 is hij vicevoorzitter en sinds 2017 voorzitter Raad Kwaliteit Federatie Medisch Specialisten.  

 • Luc Demoulin is lid Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein, Utrecht). Eerder werkte hij bij Medtronic waar hij in een aantal Europese landen leiding af aan de Integrated Health Solutions divisie. Voordat Luc Demoulin bij Medtronic ging werken, was hij directeur van het Thoraxcentrum in Erasmus MC (Rotterdam). Hij startte zijn loopbaan als organisatieadviseur in de zorg bij Ernst & Young. Luc Demoulin studeerde Economie en Ziekenhuiswetenschappen in Leuven.  

 • Tom van ´t Hek is van origine huisarts en heeft in die hoedanigheid zo’n viertal jaren fulltime gewerkt. Van juli 1994 tot september 2000 coachte hij het Nederlands dames hockey elftal. Tevens deed hij vanaf 1995 tot 2013 werkzaamheden voor Radio 1 als presentator van verschillende sport- en actualiteiten programma’s. Sinds juni 2013 presenteert hij dagelijkse de nieuwsochtendshow op BNR RADIO.  

 • Ignace Janssen. Sinds zijn registratie als algemeen chirurg is Janssen betrokken geweest bij de introductie van laparoscopische chirurgie in Nederland. Hij is medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Laparoscopische Chirurgie en tevens medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Metabolische en Bariatrische Chirurgie in Nederland. Ignace Janssen begon in 1995 als bariatrisch chirurg met het plaatsen van maagbandjes. Later, in 2000, voerde hij als eerste in Nederland een laparoscopische gastric bypass-operatie uit. In 2013 volgde de eerste gastric bypass-operatie met behulp van een robot. Sinds 1995 is hij betrokken bij de opleiding van chirurgen in laparoscopische en bariatrische chirurgie. De afgelopen jaren heeft Janssen zich verder gespecialiseerd in het optimaliseren van de zorg rond bariatrische chirurgie. Samen met Kobus Dijkhorst ontwikkelde hij 'de Nederlandse aanpak' op het gebied van bariatrische chirurgie. Op dit moment is de Nederlandse Obesitas Kliniek de grootste en best presterende multidisciplinaire bariatrische kliniek in Europa.  

 • Mark H.H. Kramer is hoogleraar Interne geneeskunde, hoofd van de Interne geneeskunde en lid van de RvB van het VUmc met de portefeuille patiëntenzorg en kwaliteit. Hij is tevens kwartiermaker voor het op te richten Cancer Center Amsterdam (CCA) als onderdeel van de voorgenomen fusie tussen VUmc en AMC. Zijn research concentreert zich op diabetes mellitus en acute geneeskunde. Hij studeerde Geneeskunde in Leiden en volgde zijn opleiding tot internist-hematoloog op het St. Elisabeth ziekenhuis in Curaçao en het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij was o.a. voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging. Sinds 2013 is hij lid van de Raad van Toezicht van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

 • Ronald Liem is a board certified gastrointestinal and trauma surgeon. He has had his surgical training at Maasstad Hospital in Rotterdam and Erasmus Medical Centre in Rotterdam. Since 2010 he is a staff surgeon in Groene Hart Hospital in Gouda and also from 2011 a bariatric surgeon in the Dutch Obesity Clinic in The Hague. Ronald is President of the Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS) and Clinical Audit Board member of the Dutch Audit for the Treatment for Obesity (DATO). Recently he became Head of Department of Surgery in Groene Hart Hospital.

 • Piet-Heijn van Mechelen is socioloog. Sinds 2002 is Piet-Heijn betrokken bij het bestuur van de ApneuVereniging. De laatste 10 jaar als voorzitter. In die tijd werd een groei gerealiseerd van 800 naar 8500 leden. De basis voor het succes zijn de jaarlijkse onderzoeken waarmee sinds 2004 stelselmatig de hele keten in beeld gebracht wordt van verwijzing tot behandeling en de resultaten daarvan. Dit blijkt waardevolle kennis voor de medische staf bij slaapklinieken, zorgverzekeraars, leveranciers en producenten. De ApneuVereniging wordt daardoor vaak om advies gevraagd bijvoorbeeld bij richtlijnontwikkeling, projecten van Zinnige Zorg als ook de contractering..  

 • Suzan van der Meijoncologisch en laparoscopisch gastro-intestinaal chirurg. Ze werkt in het Flevoziekenhuis en het AMC. Haar speerpunten zijn de oncologische zorg bij het mammacarcinoom en de CRC. Ze is in de Isala klinieken te Zwolle en het AMC opgeleid tot algemeen chirurg waarna ze in het AMC en het AvL verder specialiseerde in de gastro-intestinale en oncologische chirurgie.  

 • Conny Moons werkt als beleidsadviseur bij V&VN waar zij zich oa bezig houdt met kwaliteit van de verpleegkundige zorg. Belangrijk hierin is een beweging die uitgaat van een visie op verpleegkundige zorg en die weet welke uitkomsten van zorg beïnvloedt worden door verpleegkundige zorg. Leren over en verbeteren van verpleegkundige zorg kan op verschillende manieren. Indicatoren kunnen daar aan bijdragen. Echter een veelheid aan registraties en instrumenten kan voor last ipv zinvolheid zorgen. Samen met vele betrokken verpleegkundigen werken we aan de kwaliteit van ons vak, de best mogelijke zorg voor de patiënt, en werken we aan indicatoren die daar aanwijzingen voor geven zodat continue verbeteren mogelijk wordt. Zowel in de 2e lijn, in de verpleeghuis sector, thuiszorg en GGZ. Conny is verpleegkundige en werkte in ziekenhuizen in Rotterdam en Leiden.  

 • Sabine Pinedo-Arterium richtte in 2007 een landelijk opererende on-line trombosedienst op met als doel om de dokter met behulp van interactieve technologie dichter bij de patiënt te brengen en In 2011 werd Arterium gestart om de zorg verder te kunnen innoveren. In 2013 richtte zij met haar man, Roderik Kraaijenhagen, cardioloog, Cardiovitaal op , een landelijk opererend centrum voor hartrevalidatie. Het begeleidt interdisciplinair hartpatiënten bij hun chronische hartziekten en biedt hen, (deels) via het vital10 platform, ondersteuning. Uit bovenstaande ontstond uiteindelijk Vital10, een organisatie die haar leden (vooralsnog patiënten of mensen met een hoog-risico op een chronische aandoening) via een digitaal platform stimuleert om een gezonde leefstijl langer vol te houden door hen te belonen. Sabine verteld u alles over preventie en e-health.  

 • Andrea Pusic is a plastic surgeon who specializes in reconstruction after cancer surgery. I have a strong interest in breast reconstruction and perform a wide range of techniques, including DIEP flaps and ‘direct to implant’ surgery. For an overview of breast reconstruction options and the factors involved in determining the ideal surgical approach, please watch my live webinar Making Informed Decisions about Breast Reconstruction. I am also involved in a number of advocacy, outreach, and education initiatives for breast cancer survivors. Video

 • Pieter Tanis studeerde geneeskunde in Rotterdam en deed de opleiding chirurgie in de AMC regio. Sinds 2010 is hij staflid in het AMC. Zijn wetenschappelijke carrière begon met een promotietraject tussen 1999 en 2001 in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, resulterend in het proefschrift ‘Methodology and implications of lymphatic mapping and sentinel lymphadenectomy’.

  Zijn klinische en wetenschappelijk focus is het colorectaal carcinoom, zowel de primaire tumor als de metastasen. Hij publiceerde meer dan 160 artikelen en is principle investigator van de multicenter BIOPEX en COLOPEC studies, en de landelijke snapshot studies rectumcarcinoom en linkszijdige colonobstructie onder de vlag van de Dutch Snasphot Research Group (DSRG). Daarnaast is hij mede PI van de TESAR trial, CONSTRUCT registratie, en CAIRO6 studie.

  Hij is bestuurslid van de Dutch Colorectal Audit (DCRA), voorzitter van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), voorzitter van de richtlijncommissie colorectaal carcinoom, bestuurslid van de Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG), lid van de adviesraad van de Lynch-Polyposis vereniging, en Associate Editor van Colorectal Disease.

   

 • Anne Marie Vaalburg is adviseur innovatie bij Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Gezondheidszorg en werken aan de verbetering daarvan, lopen als een rode draad door haar loopbaan. De afgelopen jaren heeft zij zich hard gemaakt voor maatwerk voor de cliënt op allerlei manieren: door een stem te geven aan die cliënt, door professionals voor maatwerk toe te rusten en door met beleidswerk bij te dragen aan organisatievormen die dat ondersteunen. Bij V&VN is zij portefeuillehouder Registratielast. Door de kloof tussen de verzamelde data en de eigen kwaliteitscyclus te dichten, hoopt V&VN haar leden te ondersteunen de omslag te maken naar betekenisvol registreren.