×
 

SPREKERS

Onderstaand treft u een overzicht van onze sprekers, klik op de naam van een spreker voor meer informatie.

Plenair


 • Tom van ´t Hek Tom van 't Hek was voorheen huisarts, tophockeyer en bondscoach van het dameshockeyelftal. Tegenwoordig is hij radiopresentator, veelgevraagd dagvoorzitter en gastspreker.  

 • Willem Brethouwer (1957) werd in het voorjaar van 2017 verrast door de diagnose alvleesklierkanker. Vol in het werk vol in het leven was daar ineens de totale standstill. Na 2 jaar blikt hij terug op de onwaarschijnlijke reis die hij beleefde als patient, die plots overgeleverd lijkt aan kwaliteit, kennis en kunde van de medische wetenschap. Een reis die een inkijkje geeft in de kwaliteit -van- leven-wereld van de patient die zich staande houdt door positivisme en zelf-regie, en zo betekenis weet te geven aan het leven na de diagnose alvleesklierkanker. mojoimagealt-7174-alt

 • Egge van der Poel Egge heeft een BA in filosofie en een PhD in Elementary Particle Physics. Hij zocht - en vond - het Higgs-deeltje in de deeltjesversneller van CERN in Genève. Hij werkt momenteel als Clinical Data Scientist bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daarnaast is hij als Academic Director bij TIAS (www.tias.edu) en Teamlead Data & Health bij de Jheronimus Academy of Data Science (www.jads.nl) betrokken bij verschillende Big Data educatie programma’s voor professionals. Verder adviseert hij uiteenlopende organisaties over Big Data en geeft hij regelmatig colleges en lezingen over dit onderwerp. mojoimagealt-7174-alt

 • Dhr. Eenhoorn (Robert) Robert Eenhoorn speelde in totaal negen jaar honkbal in de Amerikaanse Major League, voor onder andere de New York Yankees, en nam als speler tweemaal deel aan de Olympische Spelen. Na zijn honkballoopbaan werd Eenhoorn coach van Neptunus en bondscoach van de Nederlandse honkbalploeg, waarmee hij ook tweemaal aan de Olympische Spelen deelnam. Als technisch directeur van de KNBSB stond hij aan de basis van de wereldtitel van de Nederlandse honkballers in 2011. Sinds 1 oktober 2014 is Robert Eenhoorn Algemeen Directeur van de voetbalclub AZ. mojoimagealt-7174-alt

 

Deelsessies


 • Babette Becherer is arts-onderzoeker op de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie in het Erasmus MC in Rotterdam. Voor haar promotieonderzoek focust zij zich op de evaluatie en verbetering van de borstimplantaatchirurgie in Nederland. Daarnaast werkt zij als arts-onderzoeker voor de Dutch Breast Implant Registry (DBIR) bij DICA. Babette studeerde Geneeskunde in Groningen, volgde een onderzoeksstage bij de afdeling Plastic and Reconstructive Surgery van het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston (USA) en heeft als ANIOS Chirurgie gewerkt in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. <mojoimagealt-7325-alt 

 • Henriette Bienfait is aan de Universiteit van Amsterdam opgeleid tot neuroloog (2003). Haar promotie-onderzoek ging over een erfelijke zenuwaandoening (polyneuropathie). Ze was jaren medisch adviseur van de werkgroep erfelijke neuropathieën van de Vereniging Spierziekten Nederland. Sinds 2004 werkt ze in het Spaarne Gasthuis. In 2006 werd het Hoofdpijncentrum Haarlem opgericht, waar ze van het begin bij betrokken is geweest. Hier wordt multidisciplinair gewerkt om het leven voor hoofdpijnpatiënten te verbeteren. Sinds 2018 maakt ze deel uit van het bestuur van de vereniging van hoofdpijncentra (VNHC). Naast aandachtsgebied hoofdpijn, heeft ze bijzondere belangstelling voor neuromusculaire aandoeningen in het bijzonder polyneuropathie, Botulinebehandeling van cervicale dystonie en blefarospasme en hemifacialisspasme en klinische neurofysiologie. mojoimagealt-7250-alt 

 • Desireé van den Bongard studeerde Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Na het behalen van haar artsexamen heeft ze promotie-onderzoek gedaan op de afdeling Medische Oncologie gevolgd door de opleiding tot radiotherapeut-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Sinds 2009 werkt zij als radiotherapeut-oncoloog in het UMC Utrecht met de aandachtsgebieden behandeling van patiënten met mammacarcinoom en hoog-gedoseerde radiotherapie van oligometastasen. Haar onderzoek is gericht op MRI-geleide behandeling van patiënten met mammacarcinoom, het evalueren van patiëntgerapporteerde bijwerkingen na radiotherapie en verminderen van bijwerkingen na radiotherapie. Daarnaast is ze projectleider van het project implementatie van gedeelde besluitvorming in het Borstkanker MDO in het UMC Utrecht in samenwerking met de Borstkanker Vereniging Nederland en Maastricht UMC+. Sinds 2018 is ze voorzitter van het Landelijk Platform Radiotherapie bij Mammacarcinoom en lid van de werkgroep Nederlandse Richtlijnencommissie Borstkanker. <mojoimagealt-7315-alt 

 • - Studie Planologie, specialisatie GIS - 1996-2005 Onderzoeker, teamleider RIVM - 2003-2005: projectleider gewondenspreiding bij grote ongevallen & rampen - 2005-heden: partner-directeur bij de Praktijk Index (kwaliteit en patientveiligheid, AI) - Vanaf 2019: Chapterlead Data Science team Performation Hotflo <mojoimagealt-7315-alt 

 • Emile Couturier is werkzaam als algemeen neuroloog in het Neurologie Centrum Amsterdam. Hier behandelt hij vooral patiënten met migraine en clusterhoofdpijn en doet hij ook onderzoek bij deze patiëntengroepen. Hij is voorzitter van de Vereniging Nederlandse Hoofdpijn Centra (VNHC). In London werd hij opgeleid tot specialist hoofdpijnzorg in Charing Cross Hospital. Hij is medeauteur van de Richtlijnen Hoofdpijn van de Nederlandse Vereniging Neurologie. Verder is hij bestuurslid van de Anglo Dutch Migraine Association, Nederlandse Hoofdpijn Vereniging, en tot voor kort algemeen secretaris van de European Headache Federation. <mojoimagealt-7315-alt 

 • Edgar Daeter heeft als voormalig voorzitter van Meetbaar Beter en vervolgens bestuurder van de NHR bijgedragen tot de totstandkoming van deze organisatie. Hij is naast full time cardio-thoracaal chirurg in het St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein tevens voorzitter van de registratiecommissie cardiochirurgie. Door middel van deze functies kan hij een rol spelen om de verzamelde data met betrekking van hartpatienten in te zetten voor kwaliteitsverbetering en het mogelijk maken best practices tussen ziekenhuizen te delen. Uitdagingen naar de toekomst toe zijn voor hem bij te dragen aan de ontwikkeling van een model waarin de hele zorgketen betrokken wordt en uiteindelijk naast interventies de ziektebeelden te registreren en te kunnen analyseren. mojoimagealt-7314-alt

 • Dave Dongelmans is intensivist in het Amsterdam UMC, locatie AMC en voorzitter van het bestuur van de stichting NICE. Zijn focus is het verbeteren van de kwaliteit van gezondheidszorg. Dat doet hij op verschillende plekken en in verschillende structuren. Bij NICE als voorzitter en in het NFU project over kwaliteit van verbetermaatregelen na calamiteiten op nationaal niveau. Internationaal in LOGIC linking of global intensive cares. Hij is ook verbonden aan 113 zelfmoordpreventie voor een project over suicidepreventie. mojoimagealt-7250-alt 

 • Jan-Willem Elshof is in het UMC Utrecht en het St. Elisabeth ziekenhuis opgeleid tot vaatchirurg en is op dit moment werkzaam als vaatchirurg in het VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg in Venlo. Sinds 2015 is hij de secretaris kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen de vaatchirurgische registraties. mojoimagealt-7250-alt 

 • Ellis Folbert is vanaf 2008 verbonden aan het Centrum voor Geriatrische Traumatologie, ZGT Almelo. Opgeleid door de traumachirurgen en de master-opleiding Advanced Nursing Practice gevolgd, Saxion University of Applied Sciences, Enschede. Vanaf 2010 ev. werkzaam als verpleegkundig specialist traumatologie 2011-2017 PhD traject als buitenpromovendus, onder begeleiding van professor J.Slaets en HJ ten Duis, Rijksuniversiteit Groningen. 27 maart 2017 verdediging, titel proefschrift: The effectiviness of integrated orthogeriatric treatment on 1-year outcome in frail elderly with hip fracture. Vanaf 2017 tevens onderzoekscoördinator sectie traumachirurgie. mojoimagealt-7250-alt 

 • Bas Groot Koerkamp is oncologisch chirurg en epidemioloog in het Erasmus MC, gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met tumoren van de lever, alvleesklier en galwegen. Daarnaast doet hij lever- en niertransplantaties evenals orgaandonaties. Hij heeft onderzoek gedaan op Johns Hopkins en Harvard University en een twee-jarig klinisch fellowship op Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Hij is mede-oprichter van de DPCA en de Parel voor primaire levertumoren. Hij is PI van twee lopende landelijke fase III trials: de PREOPANC-2 voor alvleesklierkanker en de PUMP trial voor colorectale levermetastasen. mojoimagealt-7250-alt 

 • Nicolette de Keizer is hoogleraar medische informatiekunde aan het Amsterdam UMC, locatie AMC. Haar leerstoel richt zich op evaluatie van kwaliteit van zorg en zorginformatiesystemen. Ze is vanaf het ontstaan van de NICE registratie in 1996 betrokken bij de ontwikkelingen van NICE met een sterke focus op eenmalige registratie, meervoudig gebruik; datakwaliteit en de werking van Audit& Feedback. Ze is het hoofd van de NICE dataverwerkingsgroep bij de afdeling Klinische informatiekunde in het AMC. mojoimagealt-7250-alt 

 • Marc Mureau studeerde geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam van 1988 tot en met 1995, in welk jaar hij ook promoveerde. In 1997 legde hij zijn artsexamen af waarna hij begon aan de opleiding tot plastisch chirurg op de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie van het Erasmus MC. Sinds juli 2005 werkt hij als plastisch chirurg in het Erasmus MC met als aandachtsgebied oncologisch reconstructieve (micro)chirurgie, inclusief borst-, hoofd/hals-, facialis- en complexe aangezichtsreconstructies. Sinds 2009 is hij hoofd van de Sector Oncologisch Reconstructieve Chirurgie op de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie. Sinds mei 2016 is hij Universitair Hoofddocent en sinds december 2016 plaatsvervangend afdelingshoofd. Zijn onderzoek focust zich op het meten en optimaliseren van uitkomsten na oncologisch reconstructieve chirurgie d.m.v. PROMs, “big data” uit klinische kwaliteitsregistraties, complicatiereductie strategieën en chirurgische innovaties. Hij is (co-)auteur van 102 internationale, peer-reviewed artikelen, 6 boek hoofdstukken en 45 abstracts en overige publicaties. Sinds 2011 is hij Associate Editor van de Journal of Reconstructive Microsurgery. Onder zijn voorzitterschap is in 2014 de multidisciplinaire borstreconstructierichtlijn ontwikkeld. Hij zit in de Clinical Audit Boards van de Dutch Breast Implant Registry en de NABON Breast Cancer Audit, waarvoor hij tussen 2015 en 2018 voorzitter was van de Taskforce Outcomes die de landelijke implementatie van PROMs voor de NBCA heeft mogelijk gemaakt. Hij zat in de ICHOM Breast Cancer Working Group die in 2016 de Outcomes Standard Set for Breast Cancer heeft opgeleverd. Van september 2015 tot oktober 2017 was hij vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, waarvan hij sinds oktober 2017 voorzitter is. mojoimagealt-7250-alt 

 • Sapho Roodbeen is arts-onderzoeker in het Amsterdam UMC, locatie AMC sinds december 2017. Haar onderzoek is gericht op de chirurgische behandeling van patiënten met een rectumcarcinoom. Daarnaast is zij studiecoördinator van de FIT-trial, een multicenter gerandomiseerde studie naar de waarde van pre-operatieve ijzertherapie bij patiënten met anemie en darmkanker. mojoimagealt-7250-alt 

 • Martijn Poeze studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. In 2000 startte hij zijn opleiding als chirurg in het toenmalige Diakonessenhuis te Eindhoven (nu: Maxima Medisch Centrum), waarna hij die afrondde in het Maastricht UMC+ in 2006. Tijdens zijn opleiding geneeskunde is hij gestart met zijn promotie-onderzoek 'Hepatosplanchnic dysfunction in sepsis and multiple organ failure', dat hij in 2004 afrondde. Van 2006 tot 2008 werkte hij als chirurg in vervolgopleiding tot geregistreerd traumachirurg. Hierna heeft hij nog een fellowship intensive care geneeskunde gevolgd, waarna hij vanaf 2009 als staflid Chirurgie in het Maastricht UMC+ werkzaam is. Vanaf 2016 is prof. dr. Poeze medisch hoofd van het Netwerk Acute Zorg Limburg en tevens vanaf 2017 hoofd sectie Traumachirurgie. Verder is hij werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit Maastricht en heeft hij zijn Master of Public Health (Epidemiologie) gehaald.. mojoimagealt-7250-alt 

 • Hans Smit is longarts in Rijnstate Arnhem sinds 1-1-1998. Hij heeft zijn longopleiding gedaan in het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Academisch Ziekenhuis Utrecht en het Vrije Universiteitsziekenhuis Amsterdam. ZIjn aandachtsgebied is longoncologie. Hij heeft aan de VU zijn promotie over spontane pneumothorax gedaan, heeft 8 jaar in de commissie richtlijnen gewerkt. Hij heeft aan 6 landelijke richtlijnen bijgedragen waaronder thoraxdrainage, pleuravocht bronchoscopie en als eindredacteur de VIKC richtlijn SCLC. Momenteel is hij voorzitter van de data access board van de NVALT dure geneesmiddelen registratie, voorzitter van de DLCA (long, chirurgie en radiotherapie) en secretaris van de sectie oncologie van de NVALT. mojoimagealt-7250-alt 

 • Dennis van Veghel . Als kwartiermaker gaf Dennis van Veghel leiding aan het tot stand komen van de Nederlandse Hart Registratie. Nu is hij als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de portefeuilles innovatie en ondersteunende processen. Als gezondheidswetenschapper verricht hij daarnaast in het kader van zijn PhD-project onderzoek naar de implementatie van Value Based Healthcare in de hartzorg in Nederland. Tevens is hij werkzaam als directeur van de coöperatie Catharina Hartcentrum. mojoimagealt-7250-alt 

 • Bas Wijnhoven (born in 1970) went to medical school in Utrecht the Netherlands. After obtaining his MD in 1997 he started a PhD program on molecular and clinical aspects of oesophageal cancer at the Departments of Surgery and Pathology, Erasmus MC in Rotterdam. In 2001 he received his PhD with honor. In the year 2000 he started his general surgical training in the city of Delft and subsequently Rotterdam and was registered as general surgeon in 2006. From 2006 till 2008 he worked as a researcher and surgeon at the Department of Surgery, Flinders Medical Center, Adelaide, Australia. Within these two years he enjoyed a training program in upper gastrointestinal and hepatobiliairy surgery. Since 2008 he is appointed as staff surgeon at the Erasmus MC Rotterdam and is program leader on oesophageal and gastric diseases. His clinical interests are benign and malignant diseases of the upper gastrointestinal tract. Research is focused on studies on clinical outcome after surgery for gastric and oesophageal cancer and the molecular biology of Barrett’s oesophagus and adenocarcinoma. In close collaboration with other departments within the Erasmus MC, preclinical and clinical studies on neoadjuvant treatment for oesophageal and gastric cardia cancer are another area of great interest. Dr. Wijnhoven is interested in medical publishing and served as editor assistant for the British Journal of Surgery (BJS) in 2008 and was co-editor in chief for Digestive Surgery. Since 2014 is his editor for BJS. He has authored and co-authored over 200 articles in national and international peer-reviewed journals. mojoimagealt-7266-alt 

 • Danny Young-Afat is plastisch chirurg in opleiding in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hij is tevens opgeleid tot klinisch epidemioloog aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderzoek (UMC Utrecht/Memorial Sloan Kettering Cancer Center) richtte zich op patiënt-gerichte innovaties op het gebied van borstkanker, waaronder het verkorten en efficiënter inzetten van patiënt-gerichte uitkomstmaten. Hij is onderdeel van de wetenschappelijke commissie van the Dutch Breast Implant Registry (DBIR). mojoimagealt-7266-alt 

mojoimagealt-7293-alt