×
 

SPONSORS

Het DICA congres 2018 is gesponsord door:

 

mojoimagealt-6085-alt
Value2Health stelt iedereen die zorg ontvangt, aanbiedt of mogelijk maakt, in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Dit doen wij door toegang te geven tot valide, betrouwbare en relevante informatie. Op die manier kunnen we met elkaar het zorgstelsel duurzaam inrichten en de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden, zoals ouderdomsziekten, dure medicatie en een toenemende complexiteit van behandelingen. Value2Health combineert datastromen van de domeinen consumer outcomes & experiences (PROMs/PREMs), health economics & costs en clinical registries. Het platform wordt gebruikt voor o.a.: alles rondom value-based healthcare, benchmarking, shared decision making, patient monitoring en nieuwe  financieringsmodellen rondom zorg en medicatie.

 

mojoimagealt-5998-alt
MediQuest is een kwaliteitsverbeteraar in de zorg en het sociaal domein. Sinds 2005 maken we van data transparante informatie. Dit helpt professional en consument om goed onderbouwd voor passende zorg te kiezen. Onze informatie, data-oplossingen en tools helpen professionals om hun zorg en ondersteuning aantoonbaar te verbeteren. Zo stimuleren we goede en betaalbare zorg voor iedereen, nu en in de toekomst.

 

mojoimagealt-6017-alt
Bij Performation streven we naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg. We doen dat door zorginstellingen te faciliteren bij het goed geïnformeerd nemen van beslissingen. We brengen gegevens samen in informatieproducten en adviseren bij het oplossen van zorginstelling brede vraagstukken. We ontwikkelen onze producten en diensten in co-creatie met zorginstellingen.

 

mojoimagealt-6086-alt
MRDM verzamelt en verwerkt medische data tot waardevolle informatie. Zorgverleners, verzekeraars, overheden, life sciences en consumenten gebruiken deze informatie om de gezondheidszorg waardevoller te maken. MRDM is de databewerker voor de DICA-kwaliteitsregistraties.

 

mojoimagealt-6087-alt
LOGEX is een snelgroeiende organisatie gespecialiseerd in ‘healthcare analytics’ en levert ‘quantitative consulting’ aan ziekenhuizen en medisch specialisten. Onze software oplossingen bieden hen een intelligente omgeving om bijvoorbeeld snel en gedetailleerd begrotingen, forecasts en prijsstrategieën te maken. Met behulp van ‘state of the art’ software producten en analytische modellen stellen wij medische en financiële professionals - tot aan boardlevel - in staat om in te spelen op de dynamische marktontwikkelingen, ‘fact based’ beslissingen te kunnen nemen en meer grip te krijgen op het (financiële) resultaat.

 

mojoimagealt-6013-alt
Met Brightfish is het het meten van uitkomstenmaten (PROMs), ontsluiten van uw patiëntdata of mobiliseren van uw zorgverlener nog nooit zo intuïtief geweest! Brightfish biedt een portfolio van 'mobility solutions' voor de gezondheidszorg. Op basis van intelligente back-end systemen die kunnen integreren met uw bestaande IT systemen, kan Brightfish gebruiksvriendelijke apps aanbieden voor de arts, de verpleegkundige én de patiënt.

 

mojoimagealt-6016-alt
De klinische patiëntgegevens in de EPD’s zijn ongestructureerd en veelal geschreven in tekst. Het is bovendien niet eenduidig waar-wat staat. Medische notities vragen om interpretaties, zoals: betreft het een meetwaarde, is sprake van synoniemgebruik, gaat het om een verdenking, uitsluiting, diagnose of is het familiar? Dit maakt het vastleggen van kwaliteitsindicatoren met de bestaande technologie vooral handwerk en dus arbeidsintensief. CTcue vindt alle gegevens in ieder EPD en rapporteert de uitkomsten. Dit maakt continu monitoren op kwaliteit mogelijk. CTcue is een privacy by design oplossing en voldoet aan de eisen die de AVG stelt aan het gebruik van patiëntgegevens voor statistiek en onderzoek. Meer dan 20 ziekenhuizen gebruiken CTcue voor onder andere kwaltiteitsrapportages, VBHC en populatiebepaling voor onderzoek.

 

mojoimagealt-6018-alt
Pfizer maakt geneesmiddelen en vaccins die mensen kunnen helpen als ze ziek zijn, die kunnen bijdragen aan het voorkomen van ziekten en die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Naast oncologie richt Pfizer zich op immunologie en chronische ontstekingsziekten (o.a. reuma), hart- en vaat & stofwisselingsziekten (o.a. cholestrol en diabetes) neurologische ziekten & pijn, zeldzame ziekten (o.a. sikkelcelziekte en spierziekte) vaccins en biosimilars. Pfizer is méér dan alleen een vooraanstaand ontwikkelaar van innovatieve geneesmiddelen. We spelen wereldwijd een belangrijke rol bij de inrichting van de zorg. Nooit alleen, maar altijd samen. Met overheden, zorg- en onderzoekstinstellingen, patiëntenorganisaties en de industrie. Want samenwerking is dé sleutel tot betere, betaalbare en toegankelijke zorg met de patiënt centraal. 

 

mojoimagealt-6019-alt
VitalHealth Software is een snelgroeiende IT onderneming voor de gezondheidszorg. Belangrijke aandeelhouders zijn Mayo Clinic (US) en de Noaber Foundation (NL). Het hoofdkantoor van VitalHealth is gevestigd in Nederland. Daarnaast zijn er kantoren in de Verenigde Staten, Duitsland en India. VitalHealth levert cloud-based eHealth-oplossingen voor Collaborative Health Management en wordt gedreven door de missie “Betere gezondheid voor miljoenen mensen door middel van eHealth”. VitalHealth wordt beschouwd als leider in markten als ketenzorg, Patient Reported Outcome Measurement (PROMs), Routine Outcome Monitoring (ROM), zelfmanagement en eMentalHealth. Alle oplossingen zijn gebaseerd op het VitalHealth Platform, een flexibel cloud-based platform voor healthcare applicaties.

 

mojoimagealt-6088-alt
AstraZeneca is een door wetenschap gedreven biofarmaceutisch bedrijf. Iedere dag weer verkennen we de grenzen van de wetenschap om levensreddende geneesmiddelen te ontwikkelen. Wij investeren in een gezonde maatschappij waarbij een duurzaam behandelresultaat voor de patiënt en goed medicijngebruik centraal staan. In samenwerking met andere zorgpartijen dragen wij bij aan innovatie en een kwalitatief betere gezondheidszorg.

 

mojoimagealt-6132-alt
NL Healthcare Clinics is een aanbieder van kwalitatief hoogwaardige tweedelijns gezondheidszorg en doet dat door een gefocuste aanpak per specialisme. NL Healthcare Clinics heeft ongeveer 500 medewerkers en 18 klinieken verspreid over Nederland met diverse labels voor orthopedische zorg (Medinova, Orthopedium en NedSpine), oogheelkunde (Oogziekenhuis Zonnestraal) en dermatologie (Dermicis). NL Healthcare Clinics is een participatie van NPM Capital.

 

mojoimagealt-6089-alt
Brightingale versterkt de kennis van professional en patiënt en sterkt hen in het maken van zorgkeuzes. Zo weten zorgprofessionals nog beter welke behandeling in welke situatie het beste past. Want een behandeling die voor de ene patiënt goed werkt, kan voor een ander misschien minder goed werken of zelfs onwenselijk zijn. Het verhelderen van zorgkeuzes doen wij door middel van medische beslisondersteuning.

 

mojoimagealt-6052-alt
Mobiquity is de leverancier van "digital engagement" van 's  werelds toonaangevende merken waarbij de mens centraal staat. Onze missie: De menselijke ervaring in de zorg digitaal  ondersteunen en daarmee de zorg verbeteren. Bij de ontwikkeling van deze digitale ondersteuning werken we met  het ‘human centered digital design process’. We richten ons op Business en IT strategy; human centered design; het bouwen van apps en technische oplossingen; aanbieden van cloud services samen met AWS, Data analytics en FAIR data om data beschikbaar te maken voor de individu. Mobiquity heeft een brede ervaring bij het ontwikkelen van digitale producten in de zorg. We werken veel met data en zetten deze in om zorg beter te maken. Dagelijks gebruiken ca. 50 miljoen mensen wereldwijd digitale producten die (mede)ontwikkeld zijn door Mobiquity.

 

mojoimagealt-6090-alt
PART zorg

PART zorg is dé partner voor uw zorgorganisatie. Interim- en projectmanagement met zorginhoudelijke expertise en ervaring. Onze inzet is tijdelijk en geeft meerwaarde op lange termijn.
Door focus, betrokkenheid en samenwerking zorgen wij voor een gezonde organisatie.

mojoimagealt-6051-alt
Roche zet zich al 120 jaar vol overgave in om doorbraken voor patiënten te realiseren. Elke dag opnieuw. Daarbij richten we ons op aandoeningen die nog veel aandacht behoeven, zoals kanker en reuma. We richten ons niet op meer van hetzelfde, maar op vernieuwingen die een grote impact hebben. Zo heeft een van onze medicijnen ervoor gezorgd dat vrouwen met een bepaald type uitgezaaide borstkanker hun levensverwachting zagen stijgen van gemiddeld 1 naar 6 jaar. Dat kan het verschil zijn tussen afscheid moeten nemen van je kleine kinderen of ze zien opgroeien.