×
 

8:30

Ontvangst en registratie deelnemers
 
 


9:15


Opening door de dagvoorzitter Tom van 't Hek

mojoimagealt-5801-alt
 


Welkomstwoord door  Eric Hans Eddes,  directeur DICA


Overgeleverd aan kwaliteit, kunde en kennis
Willem Brethouwer, kreeg in 2017 de diagnose alvleesklierkanker

Visie van de overheid op kwaliteit van zorg
Erik Gerritsen,  secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


mojoimagealt-7178-alt mojoimagealt-7175-alt
 

10:15

Pauze
 
 


10:40


Deelsessies ronde 1
 

 

 
 • 1.1 Long
  Laagstadium longkanker chirurgie of radiotherapie?

  Bij patiënten bij wie longkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt zijn er verschillende behandelingsalternatieven die kunnen leiden tot genezing van de ziekte. Traditioneel is een operatie de behandeling van keuze, maar die operatie kan tegenwoordig ook scopisch of met de robot uitgevoerd worden of zelfs longweefsel sparend. Aan de andere kant zijn er ook mogelijkheden met heel gerichte bestraling van de longtumor, stereotactische radiotherapie. Valt er nu ook iets te kiezen voor de patiënt? Zijn alle behandelingen even goed of zijn er ook voor en nadelen? Hoe beslissen longkanker specialisten samen met hun patiënt over wat voor hem/haar de beste behandelingsoptie is?

   

  dr. H. (Heike) Peulen, radiotherapeut-oncoloog, Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  dr. K. (Koen) Hartemink, longchirurg, Nederlands Kankerinstituut - Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam
  Alice Dallinga, beleidsmedewerker Longkanker Nederland
  Gineke van Bergen, lid patiëntenraad Longkanker Nederland

   

 • 1.2 Borst
  Borstkankeraudit gaat complicaties van behandelingen rapporteren

  Behandeling van borstkanker is een multidisciplinair traject waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Sinds 2011 registreert de NABON Breast Cancer Audit van alle nieuwe borstkankerpatiënten in Nederland data die de uitkomsten van de borstkankerbehandeling inzichtelijk maken. Die uitkomsten werden tot nu toe met name weergegeven door middel van proces- en uitkomstindicatoren zoals doorlooptijden en percentage irradicaliteit na een sparende operatie. Naast deze uitkomsten van behandeling is het voor de patiënt ook belangrijk om inzicht te krijgen in de complicaties die bij een behandeling kunnen optreden. In deze sessie zullen wij belichten wat er op dit gebied bekend is; wat we in de NBCA willen gaan registeren op het gebied van complicaties en compliance van behandeling en hoe we hierbij bij het internationale veld kunnen aansluiten.

   

  dr. N. (Nina) Bijker, radiotherapeut-oncoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
  drs. H. (Hille) Witjes, oncologisch chirurg, OLVG Amsterdam
  dr. M.M.E (Monique) Bos, oncologe Erasmus MC

   

 • 1.3 Buik
  Oude vs. nieuwe oncologische 'buik' registraties, wat kunnen we van elkaar leren?

  De DCRA, voorheen DSCA, startte in 2009 als eerste klinische registratie. Dit was ook gelijk het startsein voor de oprichting van DICA, dat op dit moment uitgebreid is tot 23 zelfstandige, multidisciplinaire registraties met verschillende registrerende specialismen. In deze sessie vergelijken we de 'buik' registraties met elkaar; wat hebben we bereikt tot nu toe en kunnen we nog leren van elkaar? Wellicht bieden de jongere 'buik' registraties zoals de DHBA (leverregistratie) ons een andere kijk waarvan we allemaal kunnen leren.

   

  Dr. J.W.T. (Jan Willem) Dekker, gastrointestinaal en oncologisch chirurg Reinier de Graaf Gasthuis en voorzitter DRCA
  Dr. B.P.L. (Bas) Wijnhoven, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg Erasmus MC
  Dr. B. (Bas) Groot Koerkamp, chirurg en epidemioloog Erasmus MC
  Dr. N.F.M. (Niels) Kok, chirurg afdeling Heelkunde, Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

   

 • 1.4 Hart & Vaat
  Nieuwe inzichten door vaatchirurgische registraties: een blik op heden, verleden en toekomst

  In 2013 is de Nederlandse vereniging van vaatchirurgie gestart met de registraties van aneurysma- en carotischirurgie. In 2016 is vervolgens een start gemaakt met de registratie van patiënten met claudicatio intermittens. De registraties hebben ons veel inzicht gegeven in de huidige vaatchirurgische praktijk en bijgedragen aan verbetering van zorg. Toch heeft het ook tegenslagen gekend. Met de noodzaak van het reduceren van de registratielast en de blijvende wens tot verbetering van kwaliteit van zorg, staan we voor een uitdaging voor de toekomst. Hoe zorgen we voor een breed gedragen landelijke registratie waarbij kwaliteitsverbetering voorop staat?

   

  Drs. J.W. (Jan-Willem) Elshof, vaatchirurg VieCuri Medisch Centrum en secretaris kwaliteit NVvV
  Drs. B.H.P (Bernard) Elsman, vaatchirurg Deventer Ziekenhuis
 • 1.5 Hoofd & Hersenen
  Dutch Head en Neck Audit: de opzet en uitdagingen van een multidisciplinaire registratie

  De DHNA startte in 2015 als zelfstandige, multidisciplinaire registratie met maar liefst 8 registrerende specialismen - zowel medisch als paramedisch - én PROM’s. Welke stappen zijn er genomen en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Hoe houd je iedereen betrokken? En wat voor een impact heeft een grote registratie als de DHNA op de registratielast? Hoofd-halschirurg Ludi Smeele en verpleegkundig specialist en casemanager Marianne Arts blikken terug.

   

  Prof.dr. L.E. (Ludi) Smeele, hoofd-hals chirurg AVL-NKI, Amsterdam UMC en Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie
  M. (Marianne) Arts, verpleegkundig specialist en casemanger Radboud UMC
 • 1.6 Houding & Beweging
  Dutch Hip Fracture Audit: Best-practice aan het woord

  In 2016 is met 4 medische specialismen de Dutch Hip Fracture Audit van start gegaan. In deze sessie blikken we terug op de eerste drie jaar van de DHFA: Wat is er bereikt in de eerste drie jaar? Maar ook, tegen welke uitdaging lopen we aan en hoe gaat een best-practice ziekenhuis hiermee om? Als laatste wordt ingegaan op een regionaal transmuraal zorgpad en hoe de DHFA hier binnen past.

   

  Dr. E.C. (Ellis) Folbert, verpleegkundig specialist en onderzoekscoördinator traumatologie ZGT
  Drs. W.S. (Wieke) Nijmeijer, AIOS Chirurgie UMCG  & promovenda traumachirurgie ZGT/Universiteit Twente
  Drs. F. (Franka) Würdemann, Arts-onderzoeker traumachirurgie Leiden Universitair Medisch Centrum
 • 1.8 Innovation Track 2
  FAIR implementatie en minder registratielast voor radiotherapeutische kwaliteitsregistraties DICA (MRDM/NVRO)

  Per 1 mei 2019 is het mogelijk om data die voor radiotherapeutische kwaliteitsregistraties van DICA aangeleverd worden FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) beschikbaar te stellen. In samenwerking met de NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapeutische Oncologie) en DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) maakt MRDM door middel van de FAIR methodiek anonieme data beschikbaar voor de colorectale en borstkanker registratie (respectievelijk DCRA-R en NBCA-R). Daarnaast is de registratielast sterk verminderd door het geautomatiseerd aanleveren van de benodigde data. In deze sessie praten we u bij over de FAIR ontwikkelingen en mogelijkheden, en hoe we de reductie in registratielast hebben verminderd.

   

  Wouter van Dijk, MRDM
  Marcel Stam, NVRO
  Eline Kleinjan, projectleider MRDM
 


11:45


Deelsessies ronde 2

 
 
 • 2.1 Long
  Leiden nieuwe behandelingsmogelijkheden bij gevorderd longcarcinoom tot betere patiëntuitkomsten?

  Een groot deel van de patiënten met longkanker heeft bij diagnose al uitzaaiingen naar de lymfeklieren of zelfs in andere organen. Met de komst van doelgerichte therapieën en immunotherapie nemen de behandelmogelijkheden voor deze patiënten toe en kan zelfs een deel genezend behandeld worden. Longkanker specialisten kunnen soms ‘het onderste uit de kast’ halen, waardoor na een voorbehandeling patiënten toch nog geopereerd of curatief bestraald kunnen worden. Maar deze intensieve behandelingscombinaties kunnen ook met veel complicaties of bijwerkingen gepaard gaan, soms levensbedreigend. Kunnen gegevens uit de Dutch Lung Cancer Audit, nu en in de toekomst helpen om de juiste afwegingen te maken?

   

  dr. J.S.A (Jose) Belderbos, radiotherapeut-oncoloog Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam
  prof. dr. M. (Michel) van den Heuvel, hoogleraar Longoncologie, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen
  prof. dr. A.F.T.M. (Ad) Verhagen, hoogleraar Longchirurgie, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen
 • 2.2 Borst
  Borstsparende behandeling bij borstkanker, is het echt beter voor de patiënt?

  In Nederland wordt gemiddeld bij ruim 60% van de patiënten met borstkanker een borstsparende behandeling uitgevoerd. Is dat een hoog percentage? Kunnen we hier tevreden mee zijn? Of moeten we streven naar een hoger percentage en hoe dan? En hoe belangrijk is het voor een patiënt om bij de behandeling van borstkanker haar borst te kunnen bewaren? Vragen die spelen bij de wetenschappelijke commissie van de NBCA en waar we samen met jou in deze multidisciplinaire sessie op zoek gaan naar antwoorden.

   

  E. (Erik) Heeg, arts-onderzoeker Chirurgie, Leiden Universitair Medisch Centrum
  dr. M.A.M (Marc) Mureau, plastisch chirurg, Erasmus MC
  dr. M.C. (Marissa) van Maaren, epidemioloog, Integraal Kankercentrum Nederland
  dr. D.H.G.J.D. (Desirée) van den Bongard, radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht

   

 • 2.3 Buik
  De 'buik' kwaliteitsregistraties; een nieuwe studieopzet & vergelijking operatieve technieken

  Arts onderzoeker Robin Detering (DCRA) en arts-onderzoeker Leonie van der Werf (DUCA) nemen ons mee in een nieuwe studie opzet, ookwel Snapshot studies genoemd. Dit is mede mogelijk gemaakt met data van de klinische registraties van onder andere DICA. Verder zullen arts onderzoeker Sapho Roodbeen en arts-onderzoeker Marianne Kalf ons de kort-cyclische terugkoppel mogelijkheden van de kwaliteitsregistraties laten zien. Hierbij hebben beiden de relatief nieuwe operatie technieken binnen de colorectaal chirurgie (TaTME vs. lapTME) en Upper GI-chirurgie (Transthorocaal vs. transhiataal) vergeleken met de welgevestigde operatieve technieken.

   

  Drs. R. (Robin) Detering, arts-onderzoeker chirurgie Amsterdam UMC, locatie AMC
  Msc. M.C. (Marianne) Kalff, arts-onderzoeker Amsterdam UMC, locatie AMC
  Drs. S.X. (Sapho) Roodbeen, arts-onderzoeker Amsterdam UMC, locatie AMC
  Drs. L.S. (Leonie) van der Werf, PhD student Erasmus MC en medical researcher DICA
 • 2.4 Hart & Vaat
  Nederlandse Hart Registratie: Innovatie en kwaliteitsverbetering 

  Met de oprichting van de Nederlandse Hart Registratie (NHR) eind 2017 heeft Nederland een internationaal unieke kwaliteitsregistratie voor de hartzorg gekregen. Doordat zowel cardiologen als cardiochirurgen gegevens registreren bij de NHR komen ziektebeelden centraal te staan, in plaats van behandelingen. Binnen het Value Based Healthcare programma verzamelen 14 van de 16 hartcentra uitkomstinformatie van onder andere de behandeling van aortakleplijden. De afgelopen jaren zijn nieuwe behandelopties geïntroduceerd voor voorheen onbehandelbare patiënten en er is momenteel discussie over de keuze voor een transcatheter of operatieve behandeling bij andere patiëntengroepen naar aanleiding van publicaties in het buitenland. Hoe kan een kwaliteitsregistratie bijdragen aan inzichten in voor patiënten relevante uitkomsten, en de evaluatie van innovatieve behandelingen en veranderingen in indicatiestelling?

   

  Drs. E.J. (Edgar) Daeter, cardio-thoracaal chirurg St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein en voorzitter registratiecommissie cardiochirurgie
  Dhr. D. (Dennis) van Veghel, directeur-bestuurder Nederlandse Hart Registratie
 • 2.5 Hoofd & Hersenen
  Innovaties hoofdpijnzorg; "Met zo min mogelijk medicijnen zoveel mogelijk controle over hoofdpijn!"

  De Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra (VNHC) is in 2018 begonnen met de ontwikkeling van E-learnings en twee verschillende apps die zowel behandelaars als patiënten zullen helpen. De WHO heeft hoofdpijn aangeduid als een onderschatte, te weinig erkende en onderbehandelde aandoening met grote maatschappelijke gevolgen. De verschillende typen hoofdpijn, nieuwe medicamenteuze opties en de vele patiënten die hulp zoeken, vormen een uitdaging voor de behandelaar. Belangrijke pijlers in de behandeling van hoofdpijn zijn naast het stellen van de juiste diagnose een goed inzicht in de frequentie en mate van hoofdpijn alsmede de hoeveelheid en welke pijnmedicatie gebruikt wordt. Een valkuil voor veel patiënten is overmatig gebruik van pijnmedicatie. Voor arts en patiënt wordt een platform ontwikkeld met app en dashboard-functie, en in toekomst een database met mogelijkheden voor research en -zonodig- registratiedoeleinden. In eerste instantie werd in scrum-sessies samengewerkt met een team van de Digital Society School (DSS), onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam en daarna is in het Mobile Innovation Lab. van SAP in enkele dagen een “minimal viable product” gemaakt. De tweede app is een “Detox-App”, bedoeld voor patiënten die moeten afkicken van overmatig gebruik van pijnmedicatie, dit gaat volgens de “cold turkey” methode, in de hoofdpijncentra veelal onder begeleiding van een hoofdpijnverpleegkundige, die patiënten soms meerdere keren per week belt om ze vol te laten houden tot ze 3 maanden medicatievrij zijn. Deze app zal steun geven aan de patiënt en zorgt dat de hoofdpijnverpleegkundige meer tijd aan andere zaken kan besteden.

   

  Drs. E.G.M (Emile) Couturier, neuroloog Boerhaave Medisch Centrum, voorzitter VNHC
  Dr. H.M.E. (Henriette) Bienfait, neuroloog Spaarne Gasthuis
  Drs. W.G.H. (Willem) Oerlemans, neuroloog Meander Medisch Centrum
 • 2.6 Houding & Beweging
  Ontwikkeling van een landelijk multidisciplinair zorgpad: verminderen van de registratielast

  In deze sessie staat het verminderen van de registratielast centraal en hoe de DHFA als voorbeeld wil gaan fungeren voor alle kwaliteitsregistraties. Voorzitter DHFA Han Hegeman neemt je mee in de ontwikkeling van een nationaal zorgpad voor de heupfractuur. Daarnaast komt aan bod welke barrières hierbij te nemen zijn en welke rol de overheid daarin kan spelen.

   

  Dr. J.H. (Han) Hegeman, traumachirurg ZGT en voorzitter Dutch Hip Fracture Audit
  Dhr. E (Erik) van der Velde, partner Zorgverbeteraars
 • 2.7 Innovation Track 1
  Hoe digitale innovatie en standaardisatie helpt in de stijd tegen naadlekkages (Johnson & Johnson)

  Pieter Tanis (AUMC) en Mark van Berge Henegouwen (AUMC) nemen u vanuit de DCRA en de DUCA mee naar de peri-operatieve complicaties binnen de GE chirurgie waaruit blijkt dat nog steeds verbetering vereist is. Nicoline van Leersum (J&J) zal inzicht geven hoe Johnson & Johnson deze problemen, waaronder naadlekkages, in samenwerking aanpakt en de patientenuitkomst probeert te verbeteren door onder andere standaardisatie, verbeteren van processen en het optimaliseren van patienten zorgpaden. Sprekers zijn Michael Erdtmann vanuit Surgical Process Institute (SPI) en Merel Leisink van het Care4Today platform.

   

  Prof.dr. P. (Pieters) Tanis, Colorectaal chirurg Amsterdam UMC, locatie AMC
  Prof. Dr. M.I. (Mark) van Berge Henegouwen, Upper GI chirurg Amsterdam UMC, locatie AMC
  Nicoline van Leersum, Evidence generation & Innovation, Johnson & Johnson
  Michael Erdtmann, Surgical Process Institute, Johnson & Johnson
  Merel Leisink, Care4Today
 • 2.8 Innovation Track 2
  Slim hergebruik DBC-gegevens voor inzicht in kwaliteit (MRDM/LOGEX)

  De behoefte aan meer inzicht in de uitkomsten van behandelingen blijft toenemen. Hoe zorgen we voor meer inzicht, zonder aanvullende registratielast? In deze sessie delen we met drie prakijkvoorbeelden onze ervaring met het hergebruik van bestaande en reeds verzamelde data. In opdracht van DICA voeren we jaarlijks voor diverse registraties de dataverificatie uit. Met slimme technieken (machine learning) automatiseren we de verificatie en kunnen we nauwkeurig voorspellen bij welke patient we complicaties verwachten. Met textbook outcome, proces- en praktijkvariatie geven we op basis van DBC-productiegegevens inzicht in procesuitkomsten en variatie voor een breed scala aan patientgroepen. Tot slot nemen we u mee in onze nieuwe aanpak voor het opzetten van uitkomstregistraties, waarbij we starten met bestaande data en zo in staat zijn snel inzicht te creeren in uitkomsten en doelmatigheid van behandelingen.

   

  Vincent Stangenberger, MRDM, PhD Amsterdam UMC
  Wouter van Dijk, MRDM
  Joost Wammes, LOGEX
 


12:45


Lunch
 
 


13:45
 

Hoe Big Data de zorg ongelijker maakt en waarom dat goed is  
Egge van der Poel, 
Clinical Data Scientist Erasmus MC, Teamlead Data & Health JADS, Academic Director TIAS

mojoimagealt-7174-alt
 Pitches Kwaliteitsprijs

1. Persisterende luchtlekkage na longchirurgie: incidentie, preventie en behandeling in Nederland
Fieke Hoeijmakers

2. Uitkomst predictie op basis van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Ontwikkeling en validatie van een voorspellingsmodel voor pijn en fysiek functioneren na een totale knieprothese
Jaap Tolk

3. Associatie van korte termijn uitkomstindicatoren met overleving na oncologische slokdarm- en maagresectie
Leonie van der Werf

 
 
14:30
Pauze
 
 

15:00

Deelsessies ronde 3
 
 
 • 3.1 Long
  Dure medicijnen

  In deze sessie zal eerst worden stil gestaan bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie voor longkanker, te denken aan bijvoorbeeld immunotherapie als inductiebehandeling bij vroege stadia en combinaties met radiotherapie. Vervolgens wordt toegelicht welke data door de longartsen worden verzameld in het NVALT register, en hoe dit register opgaat in de DLCA-L. Tot slot worden de eerste resultaten van het project ‘DICA geneesmiddelen’ gepresenteerd.

   

  Dhr. Dr. J.M. (Hans) Smit, longarts Rijnstate Arnhem
  R.K. (Rawa) Ismail, apotheker-onderzoeker DICA
  J. (Jasper) van Breeschoten, apotheker-onderzoeker DICA
 • 3.2 Borst
  Dutch Breast Implant Registry (DBIR) - Nieuwe resultaten en toekomstbeeld

  De veiligheid van medische implantaten en met name borstimplantaten is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest. Sinds april 2015 bestaat de Dutch Breast Implant Registry (DBIR) waarin kwaliteitsinformatie over borstprothesechirurgie in Nederland wordt geregistreerd. Tijdens de sessie zal o.a. aan bod komen hoeveel borstimplantaten jaarlijks in Nederland worden gebruikt, voor welke indicaties en welke uitkomsten de DBIR meet om de kwaliteit te evalueren. Maar ook, hoe vaak leidt het gebruik van borstprothesen tot bijwerkingen en met name wat is het risico op zeldzame aandoeningen als ALCL? Daarnaast wordt ingegaan op de toekomst van DBIR met internationale koppeling aan buitenlandse borstimplantaatregistraties binnen ICOBRA en het gebruik van PROMs.

   

  dr. H. (Hinne) Rakhorst, plastisch chirurg Medisch Spectrum Twente en Handpolscentrum Twente
  Dr. D.A. (Danny) Young-Afat, Plastisch chirurg in opleiding en epidemioloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
  B. (Babette) Becherer, Arts-onderzoeker afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Erasmus MC in Rotterdam
  drs. M. (Mintsje) de Boer, Plastisch chirurg in opleiding en onderzoeker bij Plastische Chirurgie, MUMC+ Maastricht, lid Nederlandse onderzoeksconsortium BIA-ALCL

   

  Benieuwd naar de Nederlandse borstimplantatenregistratie DBIR? Luister dan de aflevering over borstimplantaten van het radioprogramma BNR Beter. Hierin vertellen Pauline Spronk (voormalig arts-onderzoeker bij DICA en nu in opleiding tot chirurg) en Marc Mureau (plastische chirurg, voorzitter van de NVPC en lid van de DBIR-commissie) over de DBIR en hoe deze registratie patiënten en chirurgen ondersteunt in het evalueren van de veiligheid van borstimplantaatchirurgie.
 • 3.3 Buik
  FAIR data stoomcursus

  We weten dat de klinische registraties tot op heden heel veel opgeleverd hebben. Echter, de registratielast blijft een belangrijk punt in de discussie van het nut van de kwaliteitsregistraties . Er zijn verschillende nationale en internationale initiatieven om registratielast te verminderen, waarbij FAIR data de heilige graal lijkt te gaan worden? Wat zijn de FAIR principes, wat doet het en belangrijker wat gaat het ons mogelijk opleveren! Marc Nieuwland en Wouter Franke vertellen u de beginselen over wat u echt moet weten over FAIR data, zodat u in de volgende data discussie deskundig genoeg bent om mee te praten!

   

  Ir. D.M. (Marc) Nieuwland, FAIR data specialist
  dhr. M.C.M. (Wouter) Franke, adviseur Zorginstituut Nederland
 • 3.4 Hart & Vaat
  Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE): naar evidence-based audit en feedback

  NICE startte in 1996 met het geven van feedback aan Nederlandse ICs. De sterfte en ligduur van IC patiënten is sterk gedaald maar welke bewijs is er dat een kwaliteitsregistratie hieraan bijdraagt? En hoe kunnen we voor de toekomst zorgen dat we de indicatoren (audit) terugkoppelen (feedback) op zo’n manier dat zorgprofessionals intentie tot kwaliteitsverbetering ontwikkelen en deze daadwerkelijk in verbeterprojecten omzetten. Nicolette de Keizer, hoogleraar medische informatiekunde en bestuurslid van NICE en intensivist Dave Dongelmans, voorzitter van stichting NICE reflecteren op de A&F uit het verleden en hoe deze voor de toekomst ingericht wordt.

   

  Dr. N.F. (Nicolette) de Keizer, Hoogleraar medische informatiekunde Amsterdam UMC
  Dr. D.A. (Dave) Dongelmans, intensivist Amsterdam UMC en voorzitter bestuur stichting NICE
 • 3.5 Hoofd & Hersenen
  De kracht van samenwerking bij het zorgpad carotischirurgie

  Carotischirurgie is een semi-acute interventie die zo snel mogelijk na een TIA dan wel infarct moet worden uitgevoerd om een recidief (ernstiger) infarct te voorkomen. Van alle patiënten die carotischirurgie ondergaan, wordt 93% primair door de neuroloog beoordeeld. Goede afstemming en samenwerking tussen de twee disciplines neurologie en vaatchirurgie is dus van groot belang voor het leveren van goede zorg. In deze sessie gaan dr. Paul Nederkoorn en dr. Martine Willems op basis van stellingen de discussie met elkaar aan wat zij doen om dit zorgpad te verbeteren en waar de uitdagingen hierbij liggen.

   

  Dr. P.J. (Paul) Nederkoorn, neuroloog Amsterdam UMC, locatie AMC
  Dr. M. (Martine) Willems, vaatchirug Flevoziekenhuis
 • 3.6 Houding & Beweging
  Inzichten en verbetering in overlappende heupregistraties

  Dezelfde heupfractuur patiënt moet naast de DHFA ook nog in de Landelijke Trauma Registratie en in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten worden geregistreerd. Wat zijn de overlappingen tussen de registraties en waar zijn de registraties additioneel? Wat kunnen we leren van elkaar en waar kunnen we samenwerken?

   

  Prof.dr. N.L.U (Nico) van Meeteren, Executive Director TKI Bureau en Secretaris Generaal Topsector Life Scienecs and Health, Hoogleraar CAPHRI Universiteit Maastricht en CEO Topcare
  Prof.dr. M (Martijn) Poeze, traumachirurg Maastricht UMC
 • 3.7 Innovation Track 1
  Eén jaar DICA geneesmiddelen: resultaten en vooruitblik (Value2Health)

  Sinds medio 2018 werkt een groep van 15 ziekenhuizen aan innovatief inzicht in geneesmiddelen behandelingen. Dit doen zij in het programma DICA geneesmiddelen. Doel is om vraagstellingen over gepast gebruik, plaatsbepaling en praktijkvariatie te kunnen vaststellen en verbeteren. Hiervoor combineren zij klinische data uit kwaliteitsregistraties, proces - en kosten data uit DBC’s en zorgactiviteiten en andere bronnen.Het programma DICA geneesmiddelen is de komende twee jaar gericht op de patiëntgroepen: borstkanker, longkanker, colorectaalkanker, melanoom, gynaecologische tumoren en reuma. In deze sessie bespreken we de huidige resultaten en kijken we vooruit naar de komende twee jaar.

   

  Doranne Hilarius, Ziekenhuisapotheker Rode Kruis Ziekenhuis
  Jan van der Eijk, Value2Health
 • 3.8 Innovation Track 2
  SAZ Waardegedreven zorg programma: beste uitkomsten van zorg en gezondheid voor de patiënt, tegen de laagst mogelijke kosten (SAZ)

  Met waardegedreven zorg werkt de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) aan het realiseren van de beste uitkomsten van zorg en gezondheid voor de patiënt tegen de laagst mogelijke kosten. In 2018 is het SAZ programma waardegedreven zorg van start gegaan in 11 SAZ ziekenhuizen voor de diagnosegroepen darmkanker en heupfractuur (o.a. op basis van DICA-data). Het is onze ambitie om de uitkomsten over de hele keten mee te nemen. In 2019 is het programma verder uitgebreid met de diagnosegroepen galblaas/ liesbreuk, borstkanker en geboortezorg. Inmiddels nemen 17 SAZ ziekenhuizen deel aan het programma. Tijdens spiegelbijeenkomsten worden resultaten en goede voorbeelden door zorgprofessionals vanuit de ziekenhuizen open en transparant besproken waardoor zij optimaal van elkaar leren. Tevens worden integrale verbetertrajecten opgezet om de waarde van zorg te verbeteren. In deze sessie delen we onze ervaringen uit het programma.

   

  Ineke Lokker, programmamanager Waardegedreven zorg, SAZ
  Nicole Kerklaan, productowner Value2Health
 
 

16:00

Met data sturen op kwaliteit
Robert Eenhoorn, 
algemeen directeur AZ
mojoimagealt-7177-alt
 
16:45
Netwerkborrel
 
 

mojoimagealt-7455-alt