×
 
Klik op de grijze balk voor meer informatie over de sessies.
08:30 Ontvangst en registratie deelnemers
09:00 Opening plenair programma door dagvoorzitter Tom van 't Hek
'DICA verbetert de kwaliteitsregistraties'
De afgelopen jaren heeft DICA aantoonbaar bijgedragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland dankzij de inzet van artsen, verpleegkundigen en kwaliteitsmedewerkers om de registraties met data te vullen. Nu is het tijd dat DICA op haar beurt laat zien dat zij haar dienstverlening verbetert, Eric Hans Eddes vertelt erover.
Dr. E.H. (Eric Hans) Eddes, directeur DICA
'Het belang van kwaliteitsregistraties'
Mr.Drs. B.J. (Bruno) Bruins, minister Medische Zorg en Sport 
09:30

'Succesvol van data naar verbetering in de praktijk'
Van data vastleggen en analyseren naar verbetering in de dagelijkse praktijk. Gegevens vastleggen in een register is de eerste stap, maar stap twee is, hoe ga je met data om, hoe leer je ervan en wat doet het analyseren en leren van informatie in je ziekenhuis, op nationaal en internationaal niveau?
‘Verbetering op nationaal niveau van data naar de praktijk’
Dr. P.J. (Pieter) Tanis, chirurg AMC 
‘Verbetering internationaal niveau van data naar de praktijk’
Dr. R.S.L. (Ronald) Liem, DATO (Dutch Audit for Treatment of Obesity)
'Codman sessie Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk' 
Dr. H.A. (Huib) Cense, chirurg RKZ Beverwijk en Medisch Centrum Alkmaar

10:30
 • 1.1 ‘Wrap-up session DICA international comparisons 20-06’
  Subzaal: Roland Holst


  Prof. Dr. A.L. (Andrea) Pusic, plastic & reconstructive surgeon Brigham and Women's Hospital in Boston
  Prof. dr. J. (Johan) R. P. Ottosson, director of Scandinavian Obesity Surgery Registry
  R. (Rachel) Tesfaye, implementation project leader ICHOM
  Onder begeleiding van voorzitters en artsonderzoekers van de registraties.
  De internationale koplopers geven samen met de voorzitters en arts-onderzoeker van de kwaliteitsregistraties een samenvatting van gisteravond. Vervolgens verzorgt Tom van ’t Hek een Q&A voor de deelnemers om met elkaar in gesprek te gaan.

  1.2 'Ervaringen en lessen vanuit twee VBHC verbeterteams in MST, een Santeon ziekenhuis'
  Subzaal: Berlage


  J. (Jan) den Boon, lid Raad van Bestuur MST Santeon
  E. (Elly) Huiskes, projectleider VBHC MSt Santeon
  E. (Elgun) Zeegers, orthopeed MST Santeon
  E. (Eino) van Duyn, chirurg MST Santeon
  Vanuit het MST Santeon ziekenhuis vertellen onderstaande sprekers meer over de introductie van VBHC. Jan den Boon haakt in op het bestuurlijk perspectief, daarna vertelt Elly Huiskes meer over de projectorganisatie gevolgd door Elgun Zeegers (orthopeed) en Eino van Duyn (chirurg) over de verbetercyclus en de uitkomsten.

  1.3‘Het gebruiken van uitkomsten in de gezondheidszorg: ICHOM experts aan het woord!’
  Subzaal: Administratie


  Dr. W.J.W. (Willem-Jan) Bos , internist-nefroloog Sint Antonius Ziekenhuis
  Prof. dr. R.A.E.M. (Rob) Tollenaar, oprichter en voorzitter DICA

  Willem Jan Bos is de voorzitter van het landelijk initiatief van de Chronic Kidney Disease en Rob Tollenaar heeft het kwaliteitssysteem opgezet van de Colorectal Cancer. Beiden zijn voorzitter geweest van een werkgroep van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) en hebben respectievelijk aan de basis gestaan van de internationale uitkomstenset voor ‘Chronic Kidney Disease’ en ‘Colorectal Cancer’. Hoe kijken zij aan tegen het meten van uitkomsten van zorg en het effect hier van op de Gezondheidszorg, op macro- en op microniveau? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hebben zij een advies voor de Minister, maar ook voor u, over hoe verder te gaan met het meten van zorguitkomsten in Nederlandse ziekenhuizen?

  1.4 'Inzicht in kwaliteit op basis van declaraties'
  Subzaal: Der Kinderen


  W. (Wouter) van Dijk, Business Unit Leader Health Economics & Costs Value2Health
  Drs. O.G.A.M. (Olivier) Rijssenbeek, VBHC analyst LOGEX

  Drs. N. (Nèwel) Salet, VUmc

  Zowel nationaal als internationaal is behoefte aan meer inzicht in het eigen zorgproces en bijbehorende uitkomsten. In het hoofdlijnenakkoord MSZ 2018 is de ambitie om in 2022 voor ruim 50% van de ziektelast de uitkomsten van zorg inzichtelijk te hebben. Het liefste doen we dit zonder de registratielast te vergroten. Kunnen we op basis van bestaande declaratiegegevens het zorgproces en uitkomsten inzichtelijk maken? Met de Textbook Outcome methodiek denken we deze vraag positief te kunnen beantwoorden. Met deze analyse wordt op basis van declaratiegegevens inzicht gegeven in het zorgproces en bijbehorende korte termijn uitkomsten. In deze sessie delen we de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, schetsen we de mogelijkheden van deze methodiek en de toepassing in de praktijk.

  1.5‘Project Nightingale: hoe verbeter je de zorg voor hoog-risicopatiënten?’
  Subzaal: Verwey


  Dr. D. (Daniel) Kapitan, Chief data scientist Mediquest

  Hoe kunnen we voorafgaand aan een operatie al weten welke patiënt een verhoogd risico heeft op een minder goede uitkomst?
  De kwaliteit van veel voorkomende behandelingen zoals staaroperaties, heup- en knievervanging als gevolg van artrose, is gemiddeld genomen al heel goed. Toch is 10 tot 20 procent van de patiënten die zo’n operatie ondergaat niet tevreden met de uitkomst. Dat zijn per jaar in Nederland circa 40.000 mensen voor wie de zorg beter had gekund. MediQuest heeft samen met Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium en Medinova met ‘Project Nightingale’ een techniek ontwikkeld die vooraf de uitkomst van dergelijke operaties kan voorspellen. Dit algoritme, dat gebruik maakt van machine learning technieken, identificeert patiënten met verhoogd risico op een slechte uitkomst. Met dit inzicht kan de behandelend arts, in overleg met de patiënt extra maatregelen nemen of het behandelplan aanpassen. Zo kan de uitkomst voor deze hoog-risico groep verbetert worden. Tijdens de workshop laten we zien hoe dit concept tot stand is gekomen en discussiëren we met de deelnemers. Is het principe van ‘outlier detectie’ op basis van de ICHOM dataset een vruchtbare route om breder in te zetten? Hoe bruikbaar is dit voor andere, meer complexe aandoeningen? En waar liggen kansen voor de dagelijkse praktijk van specialisten en voor triage in de eerstelijnszorg?
  Het project is vernoemt naar Florence Nightingale, die als verpleegster in de Krimoorlog, met zeer beperkte middelen, de zorg aantoonbaar wist te verbeteren met uitkomstmetingen en statistiek. Value based healthcare en machine learning ‘avant la lettre’.

  1.6‘Leren van uitkomsten in de DICA: Hoe verbeteren slokdarmchirurgen hun resultaten?’?
  Subzaal: Mendes da Costa


  Prof. dr. C. (Camiel) Rosman, hoogleraar minimaal invasieve chirurgie Radboudumc
  Dr. M. (Mark) van Berge Henegouwen, hoogleraar Gastro-intestinale chirurgie UvA
  Over de naadlekkages in de DUCA registratie wordt landelijk en transparant gesproken. Een sessie die dieper ingaat op de behandelstrategie en over hoe kwaliteit verbetert wordt door de registratie.
11:15 Koffiepauze
11:45

'Cultuurverandering'
Voor sommige zorgprofessionals is kwaliteitsregistratie iets wat met verantwoording, controle of zorginkoop te maken heeft. DICA kwaliteitsregistraties zijn echter opgezet om zorgverleners een instrument te bieden, waarmee zij de zorg voor hun patiënten kunnen verbeteren. Is een cultuur, waarin teams van dokters, verpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers en patiënten gegevens uit kwaliteitsregistraties gebruiken om de zorg in het ziekenhuis te verbeteren een utopie of lonkende werkelijkheid? En hoe zouden data dokters en patiënten (nog) beter kunnen ondersteunen?  
‘Van data voor verantwoording naar betekenisvolle data in de spreekkamer’
Dr. M.W.J.M. (Michel) Wouters, hoofd wetenschappelijk bureau DICA
'Disegni e colori'
Prof. dr. M. (Mark) Kramer
, lid Raad van Bestuur VUmc
'Data gedreven cultuurverandering in Sint Antonius ziekenhuisgroep'
L. (Luc) Demoulin
, lid Raad van Bestuur Sint Antonius Ziekenhuis

12:30
 • 2.1‘Cultural changes because of transparent reporting, the NHR experience’
  Subzaal: Administratie


  Drs. E.J. (Edgar) Daeter, NHR hart-longchirurg Sint Antonius Ziekenhuis
  Dr. A.S. (Stef) Groenewoud, IQ Healthcare, gezondheidswetenschapper en ethicus
  In deze sessie bespreken we de vraag of er cultuurveranderingen plaatsvinden n.a.v. transparante rapportages over zorguitkomsten. Wat zijn de voor- en nadelen en de risico’s en wat is de ervaring van de NHR? Aan de hand van afgenomen interviews bij cardiologen en cardio-thoracaal chirurgen is een kwalitatieve analyse gemaakt die antwoord op deze vraag zal geven. Ook gaan we in op ethische aspecten zoals motivatie, deugden,risico’s en de invloed hierop van transparantie. Ervaringen die de NHR heeft opgedaan door het faciliteren van best practices en innovaties zullen ook aan bod komen. We sluiten af met internationale lessen en aanbevelingen uit het veld.

  2.2 'Hoe gaat men in klinieken om met cultuurverandering als de focus ligt bij een enkele aandoening?'
  Subzaal: Mendes da Costa


  Dr. R. (Ronald) Liem, bariatrisch chirurg NOK
  Dr. M. (Marlies) Jansen-Landheer, medisch directeur Equipe Zorgbedrijven
  Vanuit de Nederlandse Obesitas kliniek vertelt Ronald Liem meer over de start van de kliniek. Ronald Liem beschrijft de verhouding met andere klinieken, de social media invloed en hoe kwaliteit in eigen huis zichtbaar gemaakt wordt.

  2.3
  'Cultuurverandering in ziekenhuizen ten behoeve van kwaliteitsmeting- en verbetering'
  Subzaal: Berlage


  K. (Koen) van Lierop, gezondheidswetenschapper PART zorg
  Patiëntenzorg wordt op allerlei manieren getoetst en geregistreerd, om kwaliteit te borgen en externe verantwoording af te leggen. IGJ, Zichtbare Zorg, LBZ en DICA zijn slechts enkele voorbeelden. Het werk van artsen in spreek- en behandelkamers wordt vastgelegd en verspreid naar in- en externe belanghebbenden. Dit geldt ook voor het werk van technici die onder andere de spreek- en behandelkamers in stand houden. Tijdens deze sessie gaan we in op de vraag: "Helpen registraties technisch professionals bij het verbeteren van het proces en de uitkomsten van hun werkzaamheden?”

  2.4 'Vital10, een publiek-privaat ecosysteem voor de zorg'. "We worden er allemaal beter van". '
  Subzaal: Verwey


  Dr. S. (Sabine) Pinedo, Internist- vascular geneeskundige en oprichter vital10
  Het nieuwe ecosysteem voor gezondheid en zorg:Hoe zouden we de zorg inrichten als we weer opnieuw zouden beginnen?Het sleutelwoord is samenwerking: samenwerking tussen arts en patiënt (begeleide zelfzorg), publiek-private samenwerking, samenwerking tussen wetenschap en praktijk, mens en techniek, samenwerking tussen ministerie van milieu, economische zaken en zorg.Zorg moet niet alleen een lijn-overstijgende aanpak zijn, maar ook een sector overstijgende aanpak
13:15 Lunch
14:15 Wetenschappelijk café 
Uit het grote aantal inzendingen voor de DICA kwaliteitsprijs 2018 zijn de vier beste abstracts geselecteerd. De onderzoekers zullen in een pitch van 2 minuten de highlights van hun kwaliteitsonderzoek aan u presenteren, waarna zij kritisch bevraagd zullen worden door een deskundig panel. Daarna kunt u in de zaal stemmen voor de beste pitch!

De volgende vier arts-onderzoekers van DICA zijn genomineerd en geven op 21 juni een pitch:
C. (Charlotte) Cords
N. (Noor) Karthaus
F. (Fieke) Hoeijmakers
D. (Daniel) Kapitan
14.30  'Innovatie'
Plastisch chirurg Andrea Pusic van Brigham and Women's Hospital in Boston deelt met ons haar ervaringen op het gebied van PROMS, en zal laten zien dat PROMS niet alleen van waarde maar ook zeer innovatief zijn voor de dagelijkse praktijk, en Suzan van der Meij chirurg inhaakt op de nationale bevindingen op het gebied van borstkanker en PROMS
'Innovatie PROMS in de dagelijkse praktijk'
Prof. Dr. A.L. (Andrea) Pusic
, plastic & reconstructive surgeon Brigham and Women's Hospital in Boston
'Nationale bevindingen op het gebied van Borstkanker en PROMS'
Drs. S. (Suzan) van der Meij, oncologisch chirurg Flevoziekenhuis

15:15
  • 3.1‘Patiënt verbetert de dokter’
   Subzaal: Der Kinderen


   Drs. P. (Piet-Heijn) van Mechelen, voorzitter Stichting ApneuResearch
   Mrs. H. (Heleen) Post, manager Patiëntenfederatie Nederland
   Piet Hein van Mechelen is voorzitter en initiatiefnemer van de ApneuResearch Stichting en heeft een diametraal ander benadering gekozen om data te verzamelen om patiënten en behandelaren van nuttige informatie te kunnen voorzien. Heleen Post, directeur van de Patiëntenfederatie vertelt meer over de Zorgkaart en de innovatie die wij in de toekomst verwachten.

   3.2 ‘Inzicht in kwaliteit en doelmatigheid dure geneesmiddelen’
   Subzaal: Mendes da Costa


   Dr. D.L. (Doranne) Hilarius, ziekenhuisapotheker Rode Kruis Ziekenhuis
   Dhr. J. (Jan) van der Eijk, business unit leader health economics & costs Value2health
   Mrs. A.M.P. (Annemarie) Eldering-Heldens,ziekenhuisapotheker Noord-West groep
   Heeft u als zorgprofessional te maken met dure geneesmiddelen? En wilt u weten hoe DICA ernaar streeft inzichtelijk te maken wat de regionale verschillen zijn in voorschrijfgedrag, en tegelijkertijd data over effectiviteit en doelmatigheid wil genereren? Dan is deze sessie interessant voor u. Zowel oncologen als reumatologen, apothekers, zorgverzekeraars en ook beleidsmedewerkers worden aangemoedigd deel te nemen.
   Dure geneesmiddelen worden vaak getest in kleine groepen patiënten, die streng zijn geselecteerd. Hierdoor is er op het moment van markttoelating weinig bekend over hun werkelijke effectiviteit in de dagelijkse praktijk, wat tot gevolg heeft dat er onzekerheid bestaat over de juiste plaatsbepaling, effectiviteit en dosering. Aan de andere kant komen er steeds meer en steeds sneller dure geneesmiddelen op de markt, waarmee ze mogelijk een bedreiging vormen voor kostenbeheersing en toegankelijkheid van de zorg. Het is daarom van groot belang om inzichtelijk te maken wat de waarde van deze dure geneesmiddelen is in de dagelijkse praktijk. DICA geneesmiddelen streeft ernaar in deze kennisbehoefte te voorzien.

   3.3 'PROMs update: een jaar vol ontwikkeling'
   Subzaal: Berlage


   Drs. J. (Jacqueline) Hartgerink, teamleider klinisch en patiëntenfeedback registraties DICA
   D. (Dorien) van Benthem, projectleider NFK, adviseur IKNL
   Binnen deze sessie presenteert de NFK de eerste resultaten van de NFK Transparantie Challenge. Welke ziekenhuizen zijn koplopers op het meten van PROMs? En waarvoor gebruiken zij de verzamelde gegevens? Vanuit DICA worden de eerste gekoppelde – klinische met PROMs gegevens – gepresenteerd. Zij geven een integraal beeld van de kwaliteit van zorg.

   3.4 ‘Registratielast verminderen? 2 excellente manieren!’
   Subzaal: Administratie


   R. (Robin) Detering, arts-onderzoeker DICA
   Dr. G. (Guido) van den Broek, KNO-arts Radboud UMC
   D. (David) de Jong, Medical Informatics Consultant CTcue
   Registreren voor kwaliteitsregistraties kan een tijdrovende klus zijn. We zijn daarom allemaal op zoek naar manieren om dit efficiënter, betrouwbaarder en sneller te doen. In deze keuzesessie presenteren Guido van den Broek en Robin Detering hun oplossingen en laten ze zien hoe u meer met uw eigen data kunt doen. Guido is als hoofd-halschirurg werkzaam in het Radboud UMC en ontwikkelde een systeem waarin gegevens met minder administratie eenmalig vast worden gelegd in het EPD en vervolgens direct bruikbaar zijn voor o.a. aanlevering aan DICA registraties. Robin vertelt namens CTcue. Oprichter Roel Lakmaker verbaasde zich er over dat veel data al bestaan in EPD’s maar dat artsen voor registraties toch vaak alle items opnieuw moeten vastleggen. Zijn startup vond een oplossing om zowel discrete waarden als waarden in tekst te vinden - en begrijpen - en voorkomt zo dubbele registratie.

   3.5 ‘Data-gedreven technologie verbetert revalidatie patiënten’
   Subzaal: Roland Holst


   W. (Wietske) Woliner - van der Weg, programmamedewerker, Brightingale
   D. (Dhabia) al Samarrai, programmamanager decision support, Brightingale
   Een combinatie van factoren bepaalt hoe snel en goed patiënten een behandeling doorstaan en hoe het herstel verloopt. Een van deze factoren is de algemene fitheid of conditie, daarom verdient dit aandacht; zowel voor- als na een ingreep. Echter, iedere patiënt is uniek en daarmee zijn er vragen rondom de relevantie en impact van een algemene interventie op algemene fitheid. Welke patiënten hebben baat bij extra aandacht voor het verbeteren van hun conditie? Wat is hiervoor het beste trainingsprogramma? Hoe krijgt iedere individuele patiënt het voor hem/haar optimale programma, met begrip voor de persoonlijke omstandigheden en behandeldoelstellingen? Welke technologie kan deze vragen beantwoorden en hoe moet deze ingezet worden voor optimaal resultaat? SAMMI is een platform dat sensor data, klinische gegevens, apps en machine learning technologieën combineert. In deze sessie wordt ingegaan op hoe platformen als SAMMI helpen bij de beantwoording van voorgaande vragen en kunnen bijdragen aan effectieve en efficiënte interventies op individueel niveau.

   3.6 ‘Beslissingsondersteuning op basis van medische expertise en machine learning op data uit de praktijk voor op maat gemaakt behandeladvies’
   Subzaal: Verwey


   W. (Wouter) Kroese, oprichter PacMed
   Medische kennis is momenteel gebaseerd op gemiddelde resultaten bij een vaak kleine en weinig representatieve groep patiënten Er worden tegenwoordig echter bij alle patiënten grote hoeveelheden data verzameld. Pacmed ontwikkelt en implementeert beslissingsondersteunende software op deze data. Pacmed is o.a. actief in de huisartsenzorg, op de Intensive Care, in de oncologie en in de spoedzorg. In deze sessie worden de resultaten van data analyse en implementatie van software besproken en wordt uitgelegd hoe Pacmed medische kennis en geavanceerde data analyse combineert om tot een synergie te komen tussen de onvervangbare kunde van artsen en de toenemende mogelijkheden van computers.
16:15

Highlight sessie DICA registraties
Registraties vanuit DICA geven een highlight sessie over de resultaten van afgelopen jaar.
'DASA: Betere uitkomsten voor CVA patienten in Nederland'
Dr. P. (Paul) Nederkoorn, neuroloog AMC
'NBCA: Verbeteringen in de zorg voor borstkankerpatienten'
Dr. M.T.F.D. (Marie Jeanne) Vrancken Peeters,borstkanker chirurg Antoni van Leeuwenhoek
'DMTR: Betere beslissingen door registratiedata in de spreekkamer'
M. (Michiel) van Zeijl, arts-onderzoeker DICA

16:30

Afsluiting plenair - panelgesprek
Stichting DON gaat al 11 jaar de strijd aan met diabetes type 1 en wilt d.m.v. onderzoek diabetes stoppen. Hoe staat het er voor en wat kunnen we verwachten? Maarten de Gruyter oprichter van stichting DON vertelt er meer over. Ook vanuit DICA wordt aandacht besteed aan diabetes en is er een start gemaakt met de diabetes registratie DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes). Doel van de nieuwe registratie is om de kwaliteit en toegankelijkheid van de diabeteszorg met een groeiend aantal patiënten te verbeteren door doelmatiger en kwaliteit innovatieve zorg aan te bieden. Hoe gaat de nieuwe registratie hier aan bijdragen? Henk Bilo, DPARD-bouwer van het eerste uur gaat in op deze vraag.
M. (Maarten) de Gruyter, oprichter Stichting DON
Prof. dr. H.J.G. (Henk) Bilo, internist Isala Klinieken

17:00

F. (Frans) Miggelbrink, congrescolumnist
17:15 (anti file) Netwerkborrel
18:15  Einde - Filevrij naar huis