×
PROGRAMMA > PRESENTATIES 2019

PRESENTATIES

 
Hieronder kun je door op de naam van de spreker te klikken de presentatie inzien. 
Indien de naam niet onderstreept is, is de presentatie (nog) niet beschikbaar. 
 

Plenair

  1. Overgeleverd aan kwaliteit, kunde en kennis - Willem Brethouwer

  2. Visie van de overheid op kwaliteit van zorg - Erik Gerritsen

  3. Hoe Big Data de zorg ongelijker maakt en waarom dat goed is - Egge van der Poel

  4. Persisterende luchtlekkage na longchirurgie: incidentie, preventie en behandeling in Nederland - Fieke Hoeijmakers

  5. Uitkomst predictie op basis van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) - Jaap Tolk

  6. Associatie van korte termijn uitkomstindicatoren met overleving na oncologische slokdarm- en maagresectie  - Leonie van der Werf

  7. Met data sturen op kwaliteit - Robert Eenhoorn

 

Deelsessies ronde 1

1.1 Long - Laagstadium longkanker chirurgie of radiotherapie?
dr. H. (Heike) Peulen, radiotherapeut-oncoloog, Catharina Ziekenhuis Eindhoven
dr. K. (Koen) Hartemink, longchirurg, Nederlands Kankerinstituut - Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam
Alice Dallinga & Gineke van Bergen, Longkanker Nederland

1.2 Borst - Borstkankeraudit gaat complicaties van behandelingen rapporteren
dr. N. (Nina) Bijker, radiotherapeut-oncoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
drs. H. (Hille) Witjes, oncologisch chirurg, OLVG Amsterdam
dr. M.M.E (Monique) Bos, oncologe Erasmus MC

1.3 Buik - Oude vs. nieuwe oncologische 'buik' registraties, wat kunnen we van elkaar leren?
Dr. J.W.T. (Jan Willem) Dekker, gastrointestinaal en oncologisch chirurg Reinier de Graaf Gasthuis en voorzitter DRCA
Dr. B.P.L. (Bas) Wijnhoven, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg Erasmus MC
Dr. B. (Bas) Groot Koerkamp, chirurg en epidemioloog Erasmus MC
Dr. N.F.M. (Niels) Kok, chirurg afdeling Heelkunde, Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

1.4 Hart & Vaat - Nieuwe inzichten door vaatchirurgische registraties: een blik op heden, verleden en toekomst
Drs. J.W. (Jan-Willem) Elshof, vaatchirurg VieCuri Medisch Centrum en secretaris kwaliteit NVvV
Drs. B.H.P (Bernard) Elsman, vaatchirurg Deventer Ziekenhuis


1.5 Hoofd & Hersenen - Dutch Head en Neck Audit: de opzet en uitdagingen van een multidisciplinaire registratie
Prof.dr. L.E. (Ludi) Smeele, hoofd-hals chirurg AVL-NKI, Amsterdam UMC en Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie
M. (Marianne) Arts, verpleegkundig specialist en casemanger Radboud UMC

1.6 Houding & Beweging - Dutch Hip Fracture Audit: Best-practice aan het woord
Dr. E.C. (Ellis) Folbert, verpleegkundig specialist en onderzoekscoördinator traumatologie ZGT
Drs. W.S. (Wieke) Nijmeijer, AIOS Chirurgie UMCG  & promovenda traumachirurgie ZGT/Universiteit Twente
Drs. F. (Franka) Würdemann, Arts-onderzoeker traumachirurgie Leiden Universitair Medisch Centrum

1.7 Innovation Track 1 - Artificial Intelligence: uw hulp bij het verminderen van administratieve lasten (Performation) 
Ir. P.F. (Pieter-Frank) van Boven, Chapterlead Data Science Performation

1.8 Innovation Track 2 - FAIR implementatie en minder registratielast voor radiotherapeutische kwaliteitsregistraties DICA (MRDM/NVRO)
Wouter van Dijk, MRDM
Marcel Stam, NVRO
Eline Kleinjan, projectleider MRDM

Deelsessies ronde 2

2.1 Long - Leiden nieuwe behandelingsmogelijkheden bij gevorderd longcarcinoom tot betere patiëntuitkomsten?
dr. J.S.A (Jose) Belderbos, radiotherapeut-oncoloog Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam
prof. dr. M. (Michel) van den Heuvel, hoogleraar Longoncologie, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen
prof. dr. A.F.T.M. (Ad) Verhagen, hoogleraar Longchirurgie, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen


2.2 Borst - Borstsparende behandeling bij borstkanker, is het echt beter voor de patiënt?
E. (Erik) Heeg, arts-onderzoeker Chirurgie, Leiden Universitair Medisch Centrum
dr. M.A.M (Marc) Mureau, plastisch chirurg, Erasmus MC
dr. M.C. (Marissa) van Maaren, epidemioloog, Integraal Kankercentrum Nederland
dr. D.H.G.J.D. (Desirée) van den Bongard, radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht

2.3 Buik - De 'buik' kwaliteitsregistraties; een nieuwe studieopzet & vergelijking operatieve technieken
Drs. R. (Robin) Detering, arts-onderzoeker chirurgie Amsterdam UMC, locatie AMC
Msc. M.C. (Marianne) Kalff, arts-onderzoeker Amsterdam UMC, locatie AMC
Drs. S.X. (Sapho) Roodbeen, arts-onderzoeker Amsterdam UMC, locatie AMC
Drs. L.S. (Leonie) van der Werf, PhD student Erasmus MC en medical researcher DICA

2.4 Hart & Vaat - Nederlandse Hart Registratie: Innovatie en kwaliteitsverbetering
Drs. E.J. (Edgar) Daeter, cardio-thoracaal chirurg St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein en voorzitter registratiecommissie cardiochirurgie
Dhr. D. (Dennis) van Veghel, directeur-bestuurder Nederlandse Hart Registratie

2.5 Hoofd & Hersenen - Innovaties hoofdpijnzorg; "Met zo min mogelijk medicijnen zoveel mogelijk controle over hoofdpijn!"
Drs. E.G.M (Emile) Couturier, neuroloog Boerhaave Medisch Centrum, voorzitter VNHC
Dr. H.M.E. (Henriette) Bienfait, neuroloog Spaarne Gasthuis
Drs. W.G.H. (Willem) Oerlemans, neuroloog Meander Medisch Centrum

2.6 Houding & Beweging - Ontwikkeling van een landelijk multidisciplinair zorgpad: verminderen van de registratielast
Dr. J.H. (Han) Hegeman, traumachirurg ZGT en voorzitter Dutch Hip Fracture Audit
Dhr. E (Erik) van der Velde, partner Zorgverbeteraars

2.7 Innovation Track 1 - Hoe digitale innovatie en standaardisatie helpt in de strijd tegen naadlekkages (Johnson & Johnson)
Prof.dr. P. (Pieters) Tanis, Colorectaal chirurg Amsterdam UMC, locatie AMC
Prof. Dr. M.I. (Mark) van Berge Henegouwen, Upper GI chirurg Amsterdam UMC, locatie AMC
Nicoline van Leersum, Evidence generation & Innovation, Johnson & Johnson
Michael Erdtmann, Surgical Process Institute, Johnson & Johnson
Merel Leisink, Care4Today

2.8 Innovation Track 2 - Slim hergebruik DBC-gegevens voor inzicht in kwaliteit (MRDM/LOGEX)
Vincent Stangenberger, MRDM, PhD Amsterdam UMC
Wouter van Dijk, MRDM
Joost Wammes, LOGEX

Deelsessies ronde 3

3.1 Long - Dure medicijnen
Dhr. Dr. J.M. (Hans) Smit, longarts Rijnstate Arnhem
R.K. (Rawa) Ismail, apotheker-onderzoeker DICA
J. (Jasper) van Breeschoten, apotheker-onderzoeker DICA
Dr. W. (Wouter) van Geffen, longarts Medisch Centrum Leeuwarden

3.2 Borst - Dutch Breast Implant Registry (DBIR) - Nieuwe resultaten en toekomstbeeld
dr. H. (Hinne) Rakhorst, plastisch chirurg Medisch Spectrum Twente en Handpolscentrum Twente
Dr. D.A. (Danny) Young-Afat, Plastisch chirurg in opleiding en epidemioloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc 
B. (Babette) Becherer, Arts-onderzoeker afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Erasmus MC in Rotterdam
drs. M. (Mintsje) de Boer, Plastisch chirurg in opleiding en onderzoeker bij Plastische Chirurgie, MUMC+ Maastricht, lid Nederlandse onderzoeksconsortium BIA-ALCL

3.3 Buik - FAIR data stoomcursus
Ir. D.M. (Marc) Nieuwland, FAIR data specialist

3.4 Hart & Vaat - Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE): naar evidence-based audit en feedback
Dr. N.F. (Nicolette) de Keizer, Hoogleraar medische informatiekunde Amsterdam UMC
Dr. D.A. (Dave) Dongelmans, intensivist Amsterdam UMC en voorzitter bestuur stichting NICE

3.5 Hoofd & Hersenen - De kracht van samenwerking bij het zorgpad carotischirurgie
Dr. P.J. (Paul) Nederkoorn, neuroloog Amsterdam UMC, locatie AMC
Dr. M. (Martine) Willems, vaatchirug Flevoziekenhuis


3.6 Houding & Beweging - Inzichten en verbetering in overlappende heupregistraties
Prof.dr. N.L.U (Nico) van Meeteren, Executive Director TKI Bureau en Secretaris Generaal Topsector Life Sciences and Health, Hoogleraar CAPHRI Universiteit Maastricht en CEO Topcare
Prof.dr. M (Martijn) Poeze, traumachirurg Maastricht UMC

3.7 Innovation Track 1 - Eén jaar DICA geneesmiddelen: resultaten en vooruitblik (Value2Health)
Doranne Hilarius, Ziekenhuisapotheker Rode Kruis Ziekenhuis
Jan van der Eijk, Value2Health

3.8 Innovation Track 2 - SAZ Waardegedreven zorg programma: beste uitkomsten van zorg en gezondheid voor de patiënt, tegen de laagst mogelijke kosten (SAZ)
Ineke Lokker, programmamanager Waardegedreven zorg, SAZ
Nicole Kerklaan, productowner Value2Health

 
 
 
 
 

mojoimagealt-7455-alt