×
WELKOM > OVER DICA

WAT IS DICA?

De Stichting DICA is hét instituut in Nederland dat een valide meetsysteem beheert en uitrolt, inzicht geeft in de kwaliteit van de medische zorg en verbeterpunten aanwijst. DICA faciliteert klinische registraties volgens een vast format. Hierdoor zijn stakeholders in staat om, op basis van betrouwbare gegevens, afspraken te maken over geleverde en nog in te kopen zorg. DICA is ontstaan vanuit de darmkankerregistratie (DSCA) maar is allang meer dan alleen een oncologische registratie. DICA voert onderstaande registraties:

Darmkanker (DCRA)
Borstkanker (NBCA)
Maag- en slokdarmkanker (DUCA)
Longkanker (DLCA)
Aorta aneurysma (DSAA)
Melanoom (DMTR)
Carotis interventie (DACI)
Leverchirurgie (DHBA)
Pancreaskanker (DPCA)
Gynaecologische oncologie (DGOA)
Behandeling CVA (DASA)
Speciële kinderchirurgie (EPSA)
Spinale chirurgie (DSSR)
Bariatrische chirurgie (DATO)
Behandeling Parkinson (DPIA)
Borstimplantaten (DBIR)
Coloscopieën (DGEA)
Endoscopie gerelateerde complicaties (DRCE)
Heupfracturen (DHFA)
Hoofd-hals chirurgie (DHNA)
Dure Geneesmiddelen

Komende tijd volgt verdere uitbreiding naar onder andere behandelingen van goedaardige aandoeningen, behandelingen buiten het chirurgische domein, multidisciplinaire zorg en ketenzorg.

DICA is een stichting van beroepsverenigingen en werkt samen met grote organisaties in de zorg zoals patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS.

WAT DOET DICA?

Gezondheid is een groot persoonlijk en maatschappelijk goed. De zorg moet continu bewaakt en verbeterd worden, maar ook betaalbaar blijven. Daarvoor heb je betrouwbare gegevens nodig over de uitkomsten van zorg. Zo wordt duidelijk waar de zorg achterblijft en kan worden verbeterd. Ook geeft het verzekeraars en patiënten inzicht in de kwaliteit van zorg. Deze gegevens moeten voortkomen uit een valide meetsysteem. DICA biedt dit systeem.

Het registratiesysteem is opgezet door chirurgen en meet gedetailleerd de kwaliteit van behandelingen. Ziekenhuizen hebben hierdoor meteen inzicht in het succes van behandelingen en kunnen hun zorg direct aanpassen. Dit resulteert in betere zorg voor de patiënt en in kostenbesparingen. Bezoek de website voor meer informatie over DICA. 

 

mojoimagealt-7455-alt