×
PROGRAMMA > KWALITEITSPRIJS

Win jij de DICA kwaliteitsprijs (en €2500,-) met jouw onderzoek?

Op het DICA congres op 21 juni 2019 biedt DICA een podium aan (arts-)onderzoekers die zich bezighouden met kwaliteit van zorg.
Heb je onderzoek gedaan met bijvoorbeeld gegevens uit de DICA-studies of externe registraties om de kwaliteit van zorg te verbeteren?

Heeft jouw (onderzoeks)project maatschappelijke relevantie en wil je de unieke kans om je resultaten aan medisch specialisten te presenteren, maar ook aan ziekenhuisbestuurders, patiënten, verpleegkundigen, zorgverzekeraars en bijv. het kwaliteitsinstituut?

Stuur dan je abstract in en maak kans op de DICA Kwaliteitsprijs!

De prijs is een fantastisch geldbedrag t.w.v. € 2.500,00. De kwaliteitsprijs wordt uitgereikt aan het beste onderzoek met betrekking tot outcome research en het ‘verbeteren van kwaliteit van zorg’. Zowel de vakjury als het publiek heeft hierin een stem.

Procedure & deadlines DICA Kwaliteitsprijs
Abstracts kunnen worden ingediend tot woendsdag 22 mei, 12:00 uur via deze aanmeldlink. Uiterlijk vrijdag 7 juni ontvangen de auteurs bericht of hun bijdrage is geaccepteerd.

Auteurs van geaccepteerde abstracts worden gratis uitgenodigd om het DICA-congres te bezoeken en een poster op te hangen en toe te lichten in het wetenschappelijk café. Bezoekers van het congres gaan met een hapje en drankje langs de posters om in gesprek te gaan met de onderzoekers.

Een onafhankelijke jury zal 3 onderzoeken selecteren die in aanmerking komen voor de kwaliteitsprijs. De geselecteerde onderzoekers krijgen ’s middags de kans hun posters plenair te pitchen (max. 2 minuten per onderzoeker) aan het publiek en de jury. De kwaliteitsprijs wordt direct daarna uitgereikt aan de winnaar.

Richtlijnen abstract
- Geschreven in de Nederlandse taal
- Vermeld auteursnamen, afdeling en instituut (presenterende auteur bij opmerking vermelden)
- Titel
- Abstract bevat max. 250 woorden (excl. titel)
- Structuur abstract: doel, methode, resultaten, conclusie
- 1 figuur (als .jpg) of 1 tabel mag worden toegevoegd
- Literatuurverwijzingen vermijden

Review methode selectie abstracts
- De abstracts worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
- Taalkundige kwaliteit van het abstract
- Relevantie van het onderwerp
- Originaliteit van het (onderzoeks)project
- Kwaliteit van de methoden
- Importantie van de resultaten voor de praktijk van de patiëntenzorg

Op ieder onderdeel zal de jury een score van 1 tot 4 punten scoren. Totaalscore minimaal 5, maximaal 20 punten.

Eindbeoordeling:
5-10 punten: matig - afwijzen
11-15 punten: neutraal - accepteren
16-20 punten: goed - accepteren

Richtlijnen poster
Bij acceptatie van het abstract worden auteurs verzocht een poster te maken waarop de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. De presenterende auteur is tijdens het wetenschappelijk café beschikbaar voor het bespreken van het onderzoek met bezoekers van het congres.

Opmaak
- Formaat A0 (staand of liggend)
- Nederlands of Engelstalig
- Titel
- Auteurs, afdeling en instelling vermelden
- Opbouw poster: doel, methode, resultaten, conclusie
- Minimale lettergrootte: 18 punts

Klik hier om je abstract in te dienen.

 

mojoimagealt-7455-alt