PROMs: geen wondermedicijn, wel onmisbaar

De patiënt centraal. Er is geen arts die het daarmee oneens is. Maar de mening van de patiënt daadwerkelijk integreren in het zorgproces vereist meer dan goede wil alleen.

Vragenlijsten
De klinische resultaten zijn goed, maar de patiënt voelt zich belabberd. Mede vanwege dit spanningsveld zijn PROMs in het leven geroepen: Patient Reported Outcome Measures. Er zijn drie soorten PROMs, vertelde Annelotte van Bommel, arts-onderzoeker bij DICA. Generieke vragenlijsten, ziektespecifieke en domeinspecifieke. Ze voegde eraan toe dat deze lijsten, onherroepelijk, tot verzwaring van de registratielast leiden.

In de spreekkamer krijgen
Volgens oncologisch chirurg Linetta Koppert (Erasmus MC) ligt in het beperken en stroomlijnen van vragenlijsten de sleutel tot toekomstig succes van PROMs. 'Niet alleen voor artsen maar ook patiënten van wie soms best veel gevraagd wordt als het gaat om het invullen van surveys.' In Rotterdam maakte Koppert zich de afgelopen jaren hard voor het structureel optekenen van patiëntervaringen. 'De uitdaging is deze informatie in de spreekkamer te krijgen, zodat de arts erop kan sturen.'

Behandeluitkomsten
Aan de waarde van PROMs valt niet te twijfelen, betoogde Marga Schrieks namens de borstkankerpatiëntenvereniging BVN. 'PROMs zijn nodig om te verklaren waarom 20% van de patiënten niet tevreden is over het cosmetisch resultaat na een borstkankeroperatie', zei ze. 'En dat 40% van de patiënten sowieso niet geheel tevreden terugkijkt op de behandeling kan met andere kwaliteitsonderzoeken ook niet goed geduid worden.' Ze pleitte ervoor om patiënten met PROMs meer inzicht in behandeluitkomsten te geven.

Binnenkort uitrol
PROMs zijn geen wondermedicijn en er moeten nog diverse stappen gezet worden. Toch was de slotconclusie hoopgevend. 'We gaan toe naar een internationale standaardset en binnen een paar jaar werken een 15-tal Nederlandse ziekenhuizen daarmee', voorspelde Annelotte van Bommel. 'Die praktijkervaring zal een sterk stimulerende en motiverende werking hebben', vulde Marga Schrieks aan.

mojoimagealt-2913-alt