PROGRAMMA 8 JUNI 2017      

Nieuw: keuze uit parallelle symposia

09:00   Ontvangst en registratie deelnemers  
09:30   Opening plenair programma door dagvoorzitter Tom van 't Hek
Welkom
door Dr. E.H. (Eric Hans) Eddes, directeur DICA
 
09:45   The Karolinska perspective on the future role of a university hospital  
Prof. M. (Melvin) Samsom, CEO Karolinksa University Hospital Sweden
 
10:15   Partners kwaliteit in beeld, video 1: ervaring partners met DICA-registraties  

10:20 

  DICA Partners in quality - Visie en strategie DICA
Inhoudelijke DICA-boodschap door Dr. M.W.J.M. (Michel) Wouters, hoofd wetenschappelijk bureau DICA
 
10:35   Kwaliteit in de praktijk
In gesprek met:
Dr. H.A. (Huib) Cense
, chirurg Rode Kruis Ziekenhuis, voorzitter raad van kwaliteit FMS
Drs. J.J. (Hans) Schoo
, hoofdinspecteur Curatieve Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
 
11:00   Koffiepauze  
11:25  
 • Eerste ronde keuzeprogramma
  1.1 Joined Forces
  Naast de terugkoppeling van gegevens in de DICA basis- en indicatorenrapportage is er natuurlijk nog veel meer mogelijk met alle data die we verzamelen.
  Hoe meer je als ziekenhuis en arts terug kunt zien, hoe interessanter registeren wordt en hoe meer het kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. In deze sessie komen best practices aan het licht vanuit verschillende ziekenhuizen en aandachtsgebieden.
  Wat kunnen we leren van bestaande initiatieven op het gebied van dataregistratie en terugkoppeling van kwaliteitsgegevens?
  T. (Tamara) Jonker, projectleider Kwaliteitsregistraties Noordwest Ziekenhuisgroep
  P. (Pedro) Janssen,stafadviseur Oncologie bij VieCuri Medisch Centrum en Projectleider ‘Registratie aan de Bron’ bij OncoZON
  T. (Thybout) Moojen, plastisch chirurg Equipe Zorgbedrijven
  M. (Martin) Dünkelgrun, chirurg Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland

  1.2 Health Holland
  Strategische, bestuurlijke en operationele toegevoegde waarde van meetbaar zicht op ‘Functioneren (cf. WHO-ICF)’ voor de patiëntenzorg, de DICA ambities en aan de ZH-zorg binnen het stelsel als geheel.
  Prof. dr. N. (Nico) van Meeteren, executive director Topsector LSH The Hague; professor Physiotherapy, Functioning in Chronicity, Maastricht University - ‎Topsector Life Sciences and Health
  Dr. J. (Jaap) Dronkers, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper, senior-onderzoeker ‘Innovatie van beweegzorg’ Hogeschool Utrecht
  Prof. dr. R. (Raoul) Engelbert, directeur onderzoek en lector van de Faculteit Gezondheid Hogeschool van Amsterdam en hoogleraar Fysiotherapie Universiteit van Amsterdam>

  1.3 Transparantie: Georganiseerd wantrouwen of prikkel tot verbetering
  In ziekenhuizen is er weerstand tegen transparantie. Er lijken soms meer zorgen te worden gemaakt om eigen reputatie dan om het welzijn van patiënten. Bij openheid over calamiteiten ontvangen ziekenhuizen veel kritiek, echter is er ook waardering voor de openheid die wordt gegeven. Leiden openheid en de wil om te leren tot beste ziekenhuizen? Transparantie is geen op zich maar levert die wel de prikkel tot verbetering? 
  Prof. dr. E. (Erik) Heineman, hoogleraar Chirurgie UMC Groningen & Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  Dr. V. (Vrony) Wolff, huisarts, secretaris bij landelijke huisartsen opleidersvereniging
  M. (Maarten) Erenstein, algemeen directeur Stichting Benchmark GGZ

  1.4 Partners in registratie, optimale samenwerking?

  De klinische uitkomst registraties zijn aandoenings-specifiek en voeren medisch specialisten met hun wetenschappelijke vereniging de regie met als doel kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg. De orthopeden hebben met de LROI 10 jaar ervaring in registreren, de cardiologische aandoeningsgerichte registraties fuseren, de reumatologen hebben hun eigen geïntegreerd kwaliteitsmanagement systeem DREAM en DICA als faciliterend registratie instituut breidt dit verder uit. Er is binnen de diverse organisaties veel kennis omtrent het registreren voorhanden, de vraag is nu of we als medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen al optimaal samenwerken, of dat er ruimte is om kennis te delen?
  D. (Dennis) van Veghel
  , directeur Stichting Meetbaar Beter
  Prof. dr. G.H.H. (Rob) Nelissen, afdelingshoofd LUMC en voorzitter LROI bestuur
  Prof. dr. R.A.E.M. (Rob) Tollenaar, hoofdchirurgie LUMC
  Prof. dr. M.A.F.J. (Mart) van de Laar, rheumatologist Medisch Spectrum Twente

  1.5 Meten patiëntervaring, niet zo ingewikkeld toch?
  Naast de klinische uitkomsten worden de patiëntervaringen steeds belangrijker. Het behandeld team doet haar best om goede zorg te leveren, maar de zorg kan soms anders worden ervaren. Welke rol kan de patiënt spelen in de verbetering van zorg? Is een (landelijke) benchmark met wetenschappelijk vragenlijsten óf juist kort cyclische patientfeedback wenselijk. In deze sessie krijgt u inzicht vanuit verschillende invalshoeken over patientfeedback en de verwerking van patientfeedback.
  Drs. M. (Michiel) van Zeijl, artsonderzoeker LUMC
  M. (Monica) Grasveld, oprichter/eigenaar PPP-zorg (Positive Perception Program)
  Drs. R. (Renée) Scheepers, onderzoeker & projectmanager AMC
 
12:25   Lunch  
13.25   Partners kwaliteit in beeld, video 2: ambitie partners met DICA  
13:30   Storytelling: kwaliteit vanuit verschillend perspectief  
    "Nederland-Engeland: zelfde problemen, andere oplossingen"
Prof. dr. M. (Marcel) Levi, 
chief executive University College London Hospitals, professor of medicine University College London en Universiteit van Amsterdam

 • Prof. dr. R.A.E.M. (Rob) Tollenaar, bestuursvoorzitter DICA

  "Als je loslaat: andere problemen, dezelfde oplossingen"
   Dr. H.J.M.M. (Helen) Mertens, lid Raad van Bestuur UMC Maastricht
 
14.05    Pitch - 'Trends in kwaliteit Borstkanker zorg: 6 jaar NBCA'
Dr. M.T.F.D. (Marie Jeanne) Vrancken Peeters 
, chirurg NKI AvL Amsterdam
 
14:15  
 • Tweede ronde keuzeprogramma
  2.1. PROMS implementeren: hoe krijg je het voor elkaar?
  Systematisch uitvragen hoe het met de patiënt gaat en deze informatie gebruiken tijdens de behandeling of nazorg en kwaliteitsverbetering: steeds meer zorgverleners zijn het erover eens dat PROMs zinnig zijn. Maar hoe krijg je dit geregeld in de praktijk? Welke drempels kan je verwachten en wat zijn succesfactoren voor implementatie?
  Dr. J. (Jacqueline) Hartgerink, patientfeedback DICA
  Dr. E. (Ellen) Rouwet, vasculair chirurg Erasmus MC
  P. (Pauline) Gantvoort, projectleider kwaliteit Santeon

  2.2 Nieuwe wet implantaat registratie, vloek of zegen?
  Wat moet er wel en wat hoeft er niet geregistreerd te worden in het implantatenregister en bovenal, waarom gaan we starten met een nieuwe registratie?
  Dr. H.A. (Hinne) Rakhorst, plastisch chirurg MST Enschede en Ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo
  Prof. dr. M. (Martin) Schalij, cardioloog, afdelingshoofd en opleider afdeling hartziekten LUMC
  Dr. A. (Astrid) Vollebregt, gynaecologist Spaarne Gasthuis Hoofddorp
  T. (Thomas) van Essen, partner Advocatenkantoor SOLV

  2.3 Succesvol verbeteren, hoe doe je dat?
  Iedereen weet dat verbeteren noodzakelijk is en de meeste mensen willen ook wel, maar het is vaak best lastig. Wat kunnen we leren van reclame, kinderboeken en de auto-industrie om verbeteren leuker, effectiever en sneller te maken?
  In deze interactieve sessie leer je vijf succesfactoren die je zelf kunt toepassen om succesvoller te leren verbeteren
  M. (Marc) Nieuwland
  , zelfstandig Lean coach, trainer en spreker Lean Oost Nederland
  E.M. (Esmee) van der Willik
  , teamleider Medisch Datamanagement bij DICA

  2.4 De beste behandeling begint bij de beste diagnose
  Daarom levert PALGA excellente ondersteuning aan de patholoog om de best mogelijke diagnose te stellen en beslissende informatie bij te dragen voor het behandelplan van de patiënt. Om dit te bereiken heeft PALGA protocollen ontwikkeld. In deze sessie worden de koppelingsmogelijkheden van deze protocolgegevens voor vermindering van de registratielast en voor wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd.
  T. (Theo) Wiggers & I. (Iris) Nagtegaal, voorzitter sessie
  Dr. A.H. (Annette) Gijsbers-Bruggink
  , adviseur gegevensaanvragen PALGA
  Dr. Q.J.M. (Rinus) Voorham
  , adviseur gegevensaanvragen PALGA
  Dr. E.C. (Esther) van den Broek
  , adviseur gegevensaanvragen

  2.5 De inspectie als geweten van de zorg
  Een wetenschappelijke vereniging maakt normen. Een inspecteur houdt een zorgverlener aan die eigen afspraken maakt. Een eenvoudige werkverdeling, maar ook een ingewikkelde qua uitwerking. Wie maakt dan die afspraken? Wanneer zijn ze bindend? Wat gebeurt er als die afspraken niet duidelijk zijn? Of als ze bewust vaag zijn? Omdat het bewijs niet duidelijk is bijvoorbeeld? En hoe weet de inspectie dat een operateur zich houdt aan die eigen afspraken? Speelt de DICA daarbij een rol? Wat gebeurt er als iets misgaat en een patiënt overlijdt? Hoe ziet de calamiteitenprocedure er uit en hoe past die in het geheel? En de ultieme afspraak is dat de raad van bestuur eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg van een ziekenhuis. Wat is het verband tussen het toezicht op het werk van die RvB en het dagelijks werk voor patiënten? Op al deze vragen (en meer) krijgt u antwoord tijdens de workshop georganiseerd door de IGZ. Goede kans dat een paar van de antwoorden u zullen verbazen.
  Drs. J.J. (Hans) Schoo , hoofdinspecteur Curatieve Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  J. (Jan Maarten) van den Berg, coördinerend inspecteur IGZ
  M. (Marlijn) Althuizen, inspecteur IGZ
  J. (Jolijn) van Dijk, inspecteur IGZ
  S. (Suzan) Beens, inspecteur IGZ
 
15:15   Theepauze  
15:45   Wetenschappelijk café – Innovatie vanuit wetenschap
Vier veelbelovende DICA-onderzoeken
 
16.25   Partners kwaliteit in beeld, video 3: Toekomst partners & DICA  

16:30

  Exponential health innovation
J. (Jim) Stolze, toekomstmaker
 
17:15     Netwerkborrel