Lagere kosten door meer kwaliteit: het kan!

Lagere kosten door meer kwaliteit: het kan!

Arts en financieel directeur spreken ineens dezelfde taal als blijkt dat meer kwaliteit en lagere kosten hand in hand gaan.

Positief verband
In een onderzoek naar darmkanker werd een positief verband gevonden tussen meer kwaliteit en lagere kosten (o.a. door minder complicaties). Nu lopen vervolgstudies. 'Een gevoelig onderwerp', zei Klaas 't Hof, chirurg in het Flevoziekenhuis. 'Veel artsen vinden financiële benchmarks minder boeiend. En als medici het idee krijgen dat verzekeraars met "kwaliteit" vooral "geld" bedoelen, haken ze af.'

Cultuuromslag
Richard van Hillegersberg (chirurg in het UMCA en bestuurslid DUCA) stelde dat artsen enthousiast worden als blijkt dat (kleine) verbeteringen tot enorme kwaliteitswinst kunnen leiden. 'Met een simpel grafiekje kun je bijvoorbeeld laten zien dat een kijkoperatie in alle opzichten een goede investering is. De apparatuur die nodig is verdien je snel terug, de patiënt heeft minder complicaties en de kosten dalen substantieel.' Jan Olsman, chirurg en medisch manager in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ziet een positieve cultuuromslag bij artsen. 'Kwaliteit van zorg bepaalt de kosten. Dit verhoogt niet alleen de motivatie om te gaan registreren maar ook om te streven naar verbeteringen. De patiënt is de winnaar.'

Shared savings?
Er volgde een interessante en levendige zaaldiscussie waarin chirurgen maar ook verzekeraars zich mengden. Een pijnpunt is dat artsen die het goed doen en zo kosten besparen, bang zijn dat de door hen behaalde 'winst' wordt afgeroomd door verzekeraars. Daarmee verdwijnt deels de motivatie om door kwaliteitsverbetering te besparen. Wouter van Dijk (X-IS) zei te verwachten dat Nederland, net als de Verenigde Staten, snel toe zal gaan naar een model van 'shared savings'. 'Daarbij vloeit een deel van de besparingen terug naar het ziekenhuis.'

Ethische vraag
Daarmee blijft één vraag onbeantwoord. Mogen (hoge) kosten een rol spelen in de beslissing wel of niet te behandelen? Dat is vooral een ethische kwestie, was de conclusie, die niet door medici of verzekeraars maar door de samenleving moet worden beantwoord.

mojoimagealt-2904-alt