Jan Kimpen: "Zorgkwaliteit omhoog door data-innovaties"

Tot begin dit jaar was Jan Kimpen bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht. Nu is hij Chief Medical Officer bij Philips. Op vrijdagmorgen nam hij het DICA-congres mee in de zorgwereld van de nabije toekomst. Technische innovatie is pure noodzaak, was zijn boodschap.

Nummertje trekken
Net een paar uur terug uit Azië begon Kimpen zijn presentatie met foto's van rijen wachtende Japanners in het ziekenhuis. "En dit is dan een rustige dag", voegde hij eraan toe. In China is het al gebruikelijk dat patiënten 's nachts een nummertje trekken om de volgende dag een arts te kunnen zien. Privacy? "Terwijl de ene patiënt in gesprek is met de arts staat de volgende al in de deuropening."

11 miljard mensen
De wereld vergrijst in hoog tempo en wordt ook steeds ouder. Een van de gevolgen is dat er rond 2100 zo'n elf miljard mensen zijn. De ouderdom zal ook in de toekomst met gebreken komen. Dit zal leiden tot een explosieve groei van (ernstige) medische aandoeningen en gebreken. De zorgkosten zullen de komende jaren in China al verdubbelen en in Amerika met 50% toenemen. Het is onmogelijk door te gaan in de zorg zoals we het de afgelopen vijftig jaar hebben gedaan, stelde Kimpen.

Van volume naar waarde
Die demografische ontwikkeling gaat hand in hand met een veranderende patiënt. Kimpen schetste het beeld van de zorgconsument die zelf baas wil zijn over eigen gezondheid en genezing. "Er moet een shift komen van volume naar waarde, maar ook van hoge naar lage kosten. Waarom laten we een patiënt eens per maand naar het ziekenhuis komen om bloeddruk te meten? Omdat we het zo gewend zijn. Maar er zijn apparaatjes die dit 24 uur per dag automatisch doen en de resultaten real time doorsturen naar de arts. Van dit soort innovatie moeten we het hebben."

Apps en ziekenhuis
Kimpen gaf het voorbeeld van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Door de waarden van IC-patiënten te monitoren met een geïntegreerd dashboard – bij afwijkende waarden krijgt de dokter een melding – is er een reductie van 50% van heropnames op de IC gerealiseerd. Het verbeteren van de zorg is niet meer mogelijk zonder geavanceerde data-analyse, hield Kimpen de zaal voor. "Er zijn tal van apps waarmee patiënten hun eigen gezondheid monitoren. Helaas sluit de ICT van ziekenhuizen hier in de praktijk nog slecht op aan. Een andere bottleneck is de privacywetgeving, die innovatie nu nog soms belemmert."

'Philips-ziekenhuis'
Recent sloot Philips een langjarig contract af met het Zweedse Karolinska ziekenhuis. Het betreft het onderhoud en eventuele vervanging van alle medische apparatuur. Kimpen denkt dat dit soort grote contracten in de toekomst veel vaker zullen plaatsvinden. "Philips wil niet alleen de hardware leveren, we zijn een ICT-bedrijf," aldus Kimpen. Op de vraag van dagvoorzitter Tom van 't Hek wanneer dan het eerste 'Philips-ziekenhuis' zijn deuren opent, antwoordde Kimpen dat hij zoiets niet langer wil uitsluiten. "We zullen niet snel een heel ziekenhuis overnemen, maar een substantieel aandeel om zeggenschap te krijgen is denkbaar. We zien dat een concurrent die stap recent al heeft gezet."

Samenwerken moet
Uit de vragen uit de zaal bleek vooral het onderwerp big data te leven. Er is al zoveel mogelijk, maar zowel technologie als privacywetgeving wordt als belemmerende factor ervaren. Kimpen zei dat alleen samenwerking tussen alle partijen soelaas kan bieden. "Philips zal met concurrenten naar universele standaarden moeten streven; de overheid zal een constructieve dialoog over big data in de zorg moeten voeren. Maar ook de sector zelf heeft een opdracht. Ik begrijp werkelijk niet waarom er nog nieuwe ziekenhuizen worden gebouwd. De trend in Amerika is al dat patiënten zoveel mogelijk thuis worden verzorgd. Gezien de uitdagingen die ons wachten, is dat pure noodzaak."

DICA zoekt nieuwe collega's. Bekijk onze vacatures op onze website.


mojoimagealt-3865-alt