De tuin op orde?

Transparantie in de zorg is een groot goed. Maar op naming and shaming zit niemand te wachten. Over dit spanningsveld praatten Huib Cense, voorzitter Raad van Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten en Hans Schoo, hoofdinspecteur curatieve zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) op donderdagmorgen tijdens het DICA Congres 2017.

Toen ivoren toren, nu vergrootglas

Huib Cense (FMS) ging in vogelvlucht door de positie van de arts heen. ‘Vroeger zaten we in een ivoren toren. Nu liggen we onder een vergrootglas en voelen we ons gecontroleerd. In de toekomst is er, hoop ik, gerechtvaardigd vertrouwen.’ Om daar te komen heeft de FMS dit voorjaar een visiedocument opgesteld. Hierin staat dat medisch specialisten in Nederland in 2025 dan aantoonbaar de beste zorg in de wereld moeten leveren.

Codman
Hoe gaan de specialisten dit voor elkaar krijgen? Cense sprak over zijn eigen beroepsgroep, chirurgen in de kop van Noord-Holland. ‘We introduceren de “Codman-presentaties”, vernoemd naar de Amerikaanse arts Codman die honderd jaar geleden al het belang van kwaliteitsinformatie en transparantie zag. Elke maand houdt een vakgroep voor de andere medisch specialisten een presentatie over hun scores op criteria van harde kwaliteit, zachte kwaliteit en doelmatigheid. Deze openheid draagt bij aan gerechtvaardigd vertrouwen, wat ons doel is,’ aldus Cense.

Houdt de regie
Hierna nam Hans Schoo van de IGZ het podium. Hij begon met te stellen dat er heel veel goed gaat in de zorg, maar dat één foutje meteen groot in de krant kan komen te staan. ‘Wie niet zelf de regie houdt, is kwetsbaar in de media,’ hield Schoo de zaal voor. ‘Wees daarom open en maak zelf openbaar. Voorkom dat de Inspectie dit moet doen. Een nieuwe wet verplicht ons immers veel meer openbaar te maken dan wij tot nu toe hoefden te doen.’

Verschil van opvatting
Gaat sturen op zorguitkomsten niet te langzaam? wilde dagvoorzitter Tom van ‘t Hek weten. Schoo zag vooral verschil tussen wat specialisten belangrijk vinden en wat de patiënt wil. ‘Een arts kijkt bijvoorbeeld naar het succesvol wegnemen van een tumor, terwijl een patiënt vooral een verminderde kwaliteit van leven ervaart. Daarom moeten we patiënten meer betrekken bij wat de uitkomsten van zorg moeten zijn,’ viel Cense hem bij. Maar de FMS-voorzitter vindt dat zorgverleners ook zelf, onderling, meer in gesprek moeten. ‘Intercollegiale gesprekken geven veel inspiratie en inzicht en ze bevorderen de kwaliteit.’

Te snel of te traag
En wat betreft de snelheid, zei hij: ‘De resultaten van DICA liegen er niet om. Als je ziet waar we vijf jaar geleden stonden en nu, dan gaat het echt ongelooflijk snel.’ Hans Schoo plaatste daar wel een kanttekening bij. ‘Er is inderdaad sprake van een grote versnelling, maar ik vind dat artsen vooral met elkaar praten en niet met patiënten. Een ambitie voor 2025 is hartstikke goed, maar ik proef wel enig ongeduld bij patiëntenverenigingen.’

Patiëntenperspectief
Huib Cense pareerde door te stellen dat patiëntenverenigingen hebben meegepraat toen de FMS over zijn visie nadacht. Schoo stak hierop de hand in eigen boezem: ‘bij de Inspectie ontbreekt het patiëntenperspectief ook nog te veel.’ Tot slot vroeg Van ‘t Hek beide heren om een advies. Schoo raadde specialisten aan heer en meester te blijven over hun eigen communicatie. Cense wees op de intrinsieke motivatie van dokters. ‘Die is groot. Luister daarom ook naar ze.’

mojoimagealt-4942-alt