De highlights

In elke 4 minuten presenteerde een aantal sprekers de belangrijkste resultaten uit hun registraties. Die maken trots maar niet zelfgenoegzaam.

Dalende lijnen
In veel registraties zijn opvallende resultaten te melden. Een daling van het aantal complicaties, kostenbesparingen, een afname van de mortaliteit. Dat is een prestatie van formaat. 'Dica heeft de afgelopen jaren bewezen dat ze the best there is zijn', stelde longchirurg Willem-Hans Steup. 'En de patiënt is de grote winnaar', viel vaatchirurg Rob Geelkerken hem bij.

Veel spreiding
Trots, tevreden maar niet zelfvoldaan. Dat moest volgens Johanna van Sandick (DUCA) de conclusie zijn. 'In sommige gevallen deden we het slechter dan omringende landen', relativeerde ze. 'En achter dalende gemiddeldes gaat nog een grote spreiding schuil.'

Spreiding an sich is niet zo erg, betoogde Marie Jeanne Vrancken Peeters (NBCA). 'Als we de oorzaken daarvan maar achterhalen en bereid zijn te leren van elkaars best practices.'

Nu door met PROMs
Met de blik naar de toekomst viel op dat alle registraties op korte termijn ook PROMs willen integreren. 'Proces- en structuurindicatoren zijn belangrijk, maar het gaat om echte uitkomsten bij de patiënt', aldus Annelotte van Bommel, arts-onderzoeker bij DICA. Alle sprekers gingen in op de 'registratielast'. Rob Tollenaar (voorzitter DICA) hield voor dat het iets tijdelijks is. 'De automatisering die u wilt, komt eraan.'

Eerst zien, dan begrijpen
Wouter van Dijk van X-is ging in op de financiële kant. 'Stuur primair op kwaliteit en niet op kosten', zei hij. 'Meer kwaliteit in de zorg leidt bijna automatisch tot lagere kosten.' Rob Tollenaar sloot bescheiden af. 'Wat we de afgelopen twee dagen hebben gehoord, is niet het werk van DICA. Dit is het werk van alle artsen en verpleegkundigen, die steeds maar weer tijd maken om alle gegevens in te kloppen. Mijn waardering daarvoor is groot.'

mojoimagealt-2908-alt