SPONSORS

Het DICA congres 2017 is gesponsord door:

mojoimagealt-4905-alt

PatientInvolved, X-IS, Denticom en Prismant hebben hun krachten gebundeld op het gebied van value-based healthcare. Value2Health transformeert patiëntdata in waardevolle informatie. Deze informatie helpt patiënten en zorgverleners, maar ook bestuurders, overheid en farmaceuten om de waarde van zorg te optimaliseren.

   
 mojoimagealt-4916-alt

MRDM is bewerker van medische data voor zorgaanbieders en centraal knooppunt voor distributie van informatie. Veilig, accuraat en betrouwbaar. Uw medische data is onze zorg! 
mojoimagealt-2162-alt

Bij Performation streven we naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg. We doen dat door zorginstellingen te faciliteren bij het goed geïnformeerd nemen van beslissingen. We brengen gegevens samen in informatieproducten en adviseren bij het oplossen van zorginstelling brede vraagstukken. We ontwikkelen onze producten en diensten in co-creatie met zorginstellingen 
mojoimagealt-4867-alt

Medtronic is een van ’s werelds grootste bedrijven op het gebied van de medische technologie. Door innovatie en samenwerking helpt Medtronic bij het verlichten van pijn, het herstellen van de gezondheid en het verlengen van levens. Op dit moment verbeteren onze therapieën wereldwijd ELKE SECONDE het leven van meer dan 2 MENSEN.Samen met artsen en ziekenhuizen benutten we ook onze expertise op klinisch, therapeutisch en economisch gebied om antwoorden te vinden voor de grootste uitdagingen in de zorg, zoals toenemende kosten, vergrijzing en toename van chronische ziekten. Samen met allerlei partners willen we de gezondheidszorg transformeren. 
mojoimagealt-4684-alt

Met Brightfish is het het meten van uitkomstenmaten (PROMs), ontsluiten van uw patiëntdata of mobiliseren van uw zorgverlener nog nooit zo intuïtief geweest! Brightfish biedt een portfolio van 'mobility solutions' voor de gezondheidszorg. Op basis van intelligente back-end systemen die kunnen integreren met uw bestaande IT systemen, kan Brightfish gebruiksvriendelijke apps aanbieden voor de arts, de verpleegkundige én de patiënt. 
mojoimagealt-4685-alt

Eli Lilly and Company is een internationale organisatie gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen die vaak behoren tot de beste of de eerste in hun klasse en die patiënten in staat kunnen stellen om langer, gezonder en actiever te leven. Zo hebben we in de loop der jaren een bijzondere medische expertise kunnen opbouwen o.a. op het gebied van geestelijke gezondheid, diabetes, hart- en vaatziekten, oncologie, osteoporose en erectiestoornissen. Als bedrijf willen we echter meer doen dan het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen. Het positief beïnvloeden van het welbevinden van patiënten en hun kwaliteit van leven is één van Lilly's belangrijkste doelstellingen. Lilly is het eerste farmaceutische bedrijf dat al haar registratiestudies openbaar gemaakt heeft op www.lillytrials.com. www.lillytrials.com.
INT-ON-NL-0005

   
 mojoimagealt-4686-alt

Good health is vital to all of us, and finding sustainable solutions to the most pressing health care challenges of our world cannot wait. That's why we at Pfizer are committed to applying science and our global resources to improve health and well-being at every stage of life. We strive to provide access to safe, effective and affordable medicines and related health care services to the people who need them.

   
mojoimagealt-4795-alt

Om onze gezondheidszorg ook voor toekomstige generaties hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden is een fundamentele transitie en hervorming noodzakelijk. Dat vraagt van zorgaanbieders een heldere visie, strategische keuzes en een bedrijfsmatige aanpak en werkwijze. Innovatie en ondernemerschap zijn daarvoor belangrijke 'drivers'. De sterke focus op reparatie-geneeskunde zal moeten verschuiven naar voorzorg en preventie. De Rabobank heeft als ambitie om kennis, netwerken en bancaire diensten in te zetten waar de toegevoegde waarde voor de samenleving het grootst is.
Meer informatie.

   
mojoimagealt-4687-alt

Roche zet zich al 120 jaar vol overgave in om doorbraken voor patiënten te realiseren. Elke dag opnieuw. Daarbij richten we ons op aandoeningen die nog veel aandacht behoeven, zoals kanker en reuma. We richten ons niet op meer van hetzelfde, maar op vernieuwingen die een grote impact hebben. Zo heeft een van onze medicijnen ervoor gezorgd dat vrouwen met een bepaald type uitgezaaide borstkanker hun levensverwachting zagen stijgen van gemiddeld 1 naar 6 jaar. Dat kan het verschil zijn tussen afscheid moeten nemen van je kleine kinderen of ze zien opgroeien.

   
 mojoimagealt-4791-alt

VitalHealth Software is een snelgroeiende IT onderneming voor de gezondheidszorg. Belangrijke aandeelhouders zijn Mayo Clinic (US) en de Noaber Foundation (NL). Het hoofdkantoor van VitalHealth is gevestigd in Nederland. Daarnaast zijn er kantoren in de Verenigde Staten, Duitsland en India. VitalHealth levert cloud-based eHealth-oplossingen voor Collaborative Health Management en wordt gedreven door de missie “Betere gezondheid voor miljoenen mensen door middel van eHealth”. VitalHealth wordt beschouwd als leider in markten als ketenzorg, Patient Reported Outcome Measurement (PROMs), Routine Outcome Monitoring (ROM), zelfmanagement en eMentalHealth. Alle oplossingen zijn gebaseerd op het VitalHealth Platform, een flexibel cloud-based platform voor healthcare applicaties.

   
mojoimagealt-4792-alt

De klinische patiëntgegevens in de EPD’s zijn ongestructureerd en veelal geschreven in tekst. Dit maakt het vastleggen van kwaliteitsindicatoren arbeidsintensief. CTcue vindt alle gegevens - ook ongestructureerd - in ieder EPD en rapporteert de uitkomsten. Dit maakt continu monitoren op kwaliteit mogelijk. Meer dan tien ziekenhuizen gebruiken CTcue voor onder andere patient recruitment, VBHC en kwaltiteitsrapportages.

   
 mojoimagealt-4793-alt

Meddex is koploper en marktleider in het uitwisselen van patiëntdata tussen alle stakeholders in de zorg op basis van IHE-XDS, de wereldwijd erkende standaard voor het delen van zorg-informatie. Artsen, patiënten, specialisten, apothekers en huisartsen kunnen met onze oplossingen medische gegevens veilig uitwisselen. U heeft met ons software platform dé oplossing voor volledig geautomatiseerde uitwisseling van medische gegevens in handen.

In de afgelopen jaren heeft Meddex een bewezen trackrecord opgebouwd bij tientallen ziekenhuizen en daarnaast bij GGD-instellingen, regionale samenwerkingsverbanden voor zorgverleners, in de revalidatiezorg en bij grote diagnostische centra. Onze jarenlange ervaring heeft ons veel specifieke kennis over het inzien en uitwisselen van medische data tussen zorginformatie-systemen opgeleverd. Met die specifieke knowhow helpt Meddex klanten met het automatiseren van medische data-uitwisseling tegen zeer lage onderhoudskosten. Wij doen dit omdat het onze overtuiging is dat goede beschikbaarheid van medische data bijdraagt aan een betere kwaliteit van de zorg.

   
 mojoimagealt-4833-alt

Synappz Mobile Health ontwikkelt innovatieve mobile health-toepassingen (mHealth) voor ziekenhuizen, zorginstellingen, kennisinstituten, en patiëntenverenigingen. Wij geloven en zien dat onze oplossingen bijdragen aan kwalitatief goede en doelmatige zorg. Onze nieuwste mHealth ontwikkeling hierin is Clinicards - een unieke manier om Patient Generated Health Data te verzamelen. Kom naar onze stand voor meer uitleg en een persoonlijke demonstratie. (zie ook www.Synappz.nl)

   
mojoimagealt-4805-alt

Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-serviceprovider in de Benelux. Wij kunnen end to end diensten verlenen van consulting en innovatie tot en met IT projecten en beheer. Vanuit Consulting Zorg hebben wij een focus op de inzet van data in personal healthcare en IT strategy. We zijn partner van DTL en samen met hen maken data FAIR. Daarnaast bouwen wij samen met de klant een oplossing om outcome te gaan meten bijv op basis van de ICHOM standaard sets. Ordina, ICT voor mensen!

   
 mojoimagealt-4688-alt

Olympus is wereldwijd toonaangevend op het gebied van flexibele en starre endoscopen. Naast beeldvormende apparatuur om in het lichaam diagnostiek te kunnen bedrijven, heeft Olympus ook apparatuur en instrumenten ontwikkeld om medische behandelingen mogelijk te maken. Daarnaast biedt Olympus middels het ENDOALPHA-concept mogelijkheden voor de opslag, registratie en rapportage van endoscopische ingrepen en integratie van medische en niet medische apparatuur op endoscopie- en operatiekamers. Samen met de aangeboden technische service en het Medical Expert Training-concept stelt dit Olympus in staat om brede kwalitatieve ondersteuning te bieden aan alle endoscopische disciplines binnen het ziekenhuis. Dat maakt dat de continuïteit en kwaliteit van de afdeling wordt gewaarborgd en dat het ziekenhuis zich kan richten op de kerntaken

   
mojoimagealt-3669-alt

Sirtex Medical Limited is een wereldwijd medisch-technologisch bedrijf met als belangrijkste product SIR-Spheres® yttrium-90 harsmicrosferen, een vorm van inwendige radiotherapie voor de behandeling van levermaligniteit. Meer dan 50.000 patiënten hebben deze minimaal-invasieve therapie inmiddels gekregen. De visie van Sirtex is dat kanker geen terminale ziekte meer zal zijn, maar een ziekte waar mensen van kunnen genezen of mee kunnen leven.