2015 Ruime voldoende voor kwaliteitsinformatie in ziekenhuisbestuur

Ruime voldoende voor kwaliteitsinformatie in ziekenhuisbestuur

Vrijgevestigde specialisten die zich verenigen. Artsen in dienstverband. Stafbesturen. Hoe houdt de Raad van Bestuur van ziekenhuizen de focus op kwaliteit?

Snelle professionalisering
Een opvallend hoge opkomst bij de sessie over Raden van Bestuur en kwaliteit. Het onderwerp leeft en dat is begrijpelijk gezien de snelle ontwikkelingen in bestuurskundige zin in de zorg. Cor Holt, voorzitter van de medische staf van de Isala Klinieken, illustreerde dat treffend met zijn presentatie 'Van vagebond tot professional'. 'Een paar eeuwen geleden deed u uw werk in de kapperssalon, daarbij geassisteerd door uw jongste zoon terwijl uw vrouw in dezelfde ruimte herstelwerkzaamheden aan uw kleding deed.'

Ander bestuursmodel
Door de integrale financiering is het bestuursmodel gewijzigd. De Raad van Bestuur heeft in de Isala Klinieken nu te maken met een Medisch Specialistisch Bedrijf en een afvaardiging van artsen in dienstverband. Holt zei te verwachten dat er naast de RvB één professioneel bestuur komt met niet alleen specialisten maar ook verpleegkundigen. 'Die zijn immers erg belangrijk voor de kwaliteit van zorg, een parameter waarop de RvB steeds meer stuurt.' Gitta Gallé (voorzitter RvB Deventer Ziekenhuis) zei dat ze kwaliteit in haar ziekenhuis concreet maakt met zes dimensies (veiligheid, patiëntgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid en gelijkheid). 'Deze zijn allemaal belangrijk en moeten in balans zijn.' Haar belangrijkste uitdaging, zei ze, is de diverse besturen in het ziekenhuis te laten integreren.

Hoge score
Ernst Kuipers, voorzitter RvB van het Erasmus MC, benadrukte de rol van rapportages als cruciale tool om te kunnen sturen op kwaliteit. 'Maar in de beperking toont zich de meester', zei hij. Het uitvragen van gegevens die niet relevant zijn voor het sturen op kwaliteit noemde hij contraproductief. Een belangrijke rol ziet hij voor 'wederhoor', waarmee Kuipers de stem van de patiënt bedoelde. 

Op de dag waarop 200.000 eindexamenkandidaten hoorden of ze geslaagd waren, vroeg voorzitter Tom van 't Hek de drie sprekers om een rapportcijfer. Hoe beoordeelden zij de staat van het sturen op kwaliteitsinformatie? Holt en Gallé gaven beiden een 8. Kuipers hield het op een 7. Maar daar voegde hij aan toe dat we 'van een 3' gekomen zijn.

mojoimagealt-2907-alt