2015 May we have your votes please...

May we have your votes please...

De donderdag van het DICA-congres 2015 werd afgesloten met een aantal stellingen. De zaal gaf zijn mening; een panel met zorgbestuurders, artsen en een verzekeraar verbaasde zich of was aangenaam verrast.

Op het podium vond een goede discussie plaats, waarbij de meningen soms ver uiteenliepen maar waarbij dagvoorzitter Tom van 't Hek in staat bleek de partijen toch dicht bij elkaar te brengen. Uiteindelijk vonden alle panelleden elkaar in de idee dat kwaliteitsindicatoren een groot goed zijn en dat Nederland niet zit te wachten op een waaier aan uiteenlopende indicatorensets. Artsen, verzekeraars en bestuurders zijn gebaat bij meer vertrouwen in elkaars deskundigheid, luidde de conclusie.

Auditing leidt tot volledige openheid.

EENS: 15%

ONEENS: 85%

Kwaliteitsverbetering staat op gespannen voet met het gebruik van indicatoren voor inkoopbeleid van verzekeraars.

EENS: 62%

ONEENS: 38%

Indicatoren zijn alleen zinvol als ze voortkomen uit en toepasbaar zijn in het eigen kwaliteitssysteem van ziekenhuizen.

EENS: 64%

ONEENS: 36%

Een beperkte set uitkomstindicatoren maakt de toegevoegde waarde van zorg inzichtelijk en stuurbaar voor patiënt, zorgverzekeraars en professionals.

EENS: 85%

ONEENS: 15%

mojoimagealt-2906-alt