2014 Kwaliteit vanuit patiƫntperspectief

Kwaliteit vanuit patiëntperspectief

Naast het meten van de kwaliteit van zorg aan de hand van klinische uitkomstmaten is het ook van belang de ervaring van de patiënt op te nemen. In de sessie ‘kwaliteit vanuit patiëntperspectief’ vertellen Anemone Bögels (directeur NFK), Christine Fransman (patiënt audit manager DICA) en Caroline van Weert (directeur Stichting Miletus) hoe zij samenwerken om ook dit onderdeel te integreren in de kwaliteitsregistraties.

Bij darmkanker is de uitvraag van NFK voor de patiëntenwijzer geïntegreerd in de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). Dit geeft een aanzienlijke verlaging van de registratielast. Daarnaast worden binnen het systeem van DICA ook CQI en PROMs gemeten via vragen aan de patiënt.

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn patiëntuitkomsten die gaan over kwaliteit van leven. Bij CQI wordt gemeten hoe de patiënt de zorg ervaart, bijvoorbeeld over de bejegening door de zorgverlener en of er sprake is van psychosociale begeleiding. De resultaten van deze vragenlijsten kunnen gekoppeld worden aan de klinische registraties van DICA.  In de PROMs wordt ook gebruik gemaakt van getrapte transparantie, datavalidatie en casemixcorrectie. Ze worden ingevuld door de patiënt zelf. De responsrate is heel verschillend per ziekenhuis. Met een actieve en stimulerende houding van ziekenhuizen kan een hoge responsrate worden behaald. Het is de bedoeling dat de patiënt zelf ook terugkoppeling krijgt van zijn of haar resultaten.

Vanaf 1 januari 2015 kan er begonnen worden met het transparant maken van de gegevens uit de PROMs en CQI, in combinatie met de gegevens uit de DSCA. Er is dan een verzameling van vier categorieën indicatoren, namelijk over de organisatie, patiëntervaringen, klinische uitkomsten en patiënttevredenheid (PROMs).

Doel van NFK is om eind 2017 te komen tot een oncologische registratie met integrale transparantie (CQI en PROMs) voor veel voorkomende vormen van kanker. Voor minder vaak voorkomende kanker is het doel om PROMs aan de registraties te verbinden. Daarnaast wil men per tumor één landelijke, internationaal afgestemde indicatorenset, benchmarken via het DICA-portaal en transparantie (openbare benchmarking) via een patiëntenportaal en een huisartsenportaal. Tenslotte is het doel om een regionale benchmark in te stellen.

mojoimagealt-2168-alt