2014 Inrichting van de ketenzorg

Inrichting van de ketenzorg

‘We moeten dit in een keten doen’ hoort dagvoorzitter Tom van ’t Hek vaker. Voor ketenzorg, de zorg door meerdere zorgverleners rondom een patiënt, zijn er bij DICA registraties. Het gaat om de CVA Benchmark en ParkinsonInzicht.

CVA Benchmark
Ingrid Middelkoop is als projectcoördinator CVA Nederland nauw betrokken bij de registratie. Bij een CVA –patiënt zijn er veel verschillende zorgverleners. Als de zorg beter op elkaar wordt afgestemd kan dit een besparing opleveren. Vanaf 2007 is het kennisnetwerk begonnen met de CVA Benchmark. Sinds januari is de CVA Benchmark 2.0 gestart bij DICA waarbij ook op patiëntniveau ketenzorg met elkaar vergeleken kan worden.

ParkinsonInzicht
Niet alleen voor de ketenzorg rondom CVA loopt een registratie. Ook voor de ziekte van Parkinson is een registratie opgezet. Marten Munneke is directeur bij ParkinsonNet en vertelt dat de zorg rondom parkinson echte ketenzorg is. ‘Met elkaar probeer je te voorkomen dat de parkinsonpatiënt valt en daardoor zijn heup breekt’. ParkinsonNet vindt het belangrijk dat er zo weinig mogelijk geregistreerd hoeft te worden door de zorgverleners. Daarom wordt er gekoppeld met andere gegevensbronnen zoals van Nictiz.

Naast de kwaliteitsregistratie wil Munneke ook dat gegevens door de patiënt kunnen worden gebruikt en dat de arts informatie terugkrijgt over de patiënt. Hiervoor loopt een ander project: ParkinsonNext.

Privacy
Het koppelen van informatie is een uitdaging bij ketenzorg. Middelkoop: ‘Waar we nu tegenaan lopen is hoe je de informatie over de patiënten van de verschillende zorgverleners aan elkaar kunt koppelen’. De privacy is hierbij van belang. Jurist Evert-Ben van Veen legt uit waarom dat zo lastig is: ‘Bij het koppelen van informatie van verschillende zorgverleners over één patiënt heb je persoonsgegevens nodig. Bij de normale DICA-registraties is dit geregeld doordat MRDM als bewerker optreedt en DICA vervolgens een geanonimiseerde en geaggregeerde dataset krijgt. Bij ketenzorg is dit niet voldoende. Er ontstaan bijvoorbeeld problemen als de ene zorgverlener de vragen wil aanvullen die al door een andere zorgverlener in de keten deels zijn ingevoerd. Ze mogen die informatie volgens de wetgeving niet zien.’

Een oplossing kan zijn dat je de patiënt toestemming vraagt voor gebruik van de data over hem of haar, of door een bezwaarsysteem in te voeren. Hoe dit precies in de registraties van ketenzorg moet worden ingebouwd is weer een nieuwe uitdaging in de registraties ParkinsonInzicht en CVA Benchmark.

mojoimagealt-2173-alt