2014 Afsluiting

Michel Wouters sluit DICA-congres af met mooi rapport

Na twee intensieve en boeiende dagen sloot Michel Wouters, hoofd van het wetenschappelijk bureau van DICA, het congres af met de resultaten over 2013. Tevreden maar nog lang niet klaar.

DICA is  meer
Wat is DICA niet? Wouters was er meteen glashelder over. DICA is niet alleen voor chirurgen (maar doet multidisciplinaire audits). DICA gaat niet alleen over oncologie (maar over negen goedaardige aandoeningen). DICA richt zich niet alleen op ziekenhuiszorg (maar ook op ketenregistraties). En DICA vindt zeker niet alleen dokters belangrijk. “We betrekken het hele veld: ziekenhuizen, verzekeraars en patiënten. In onze rapportage over 2013 valt het grote aantal namen op van mensen met wie we hebben samengewerkt.”

Cirkel
Een van de doelen van DICA is kwaliteitsverbetering. Wouters liet zien dat dit lukt aan de hand van een minder bekende registratie, die van de aneurysma chirurgie (operatie van de buikslagader). “Door een nieuwe techniek is de mortaliteit bij niet-spoedeisende operaties gedaald van 6 naar 1,8%, een daling van dertig procent.” Ook bij andere registraties is de kwaliteit van behandelingen aantoonbaar verbeterd. Hoe dit werkt? Wouters toonde een afbeelding waarbij ‘kwaliteitsindicatoren’, ‘registratie’, ‘feedback’, ‘benchmarking’ en ‘verbetertrajecten’ een cirkel vormen. Het een leidt tot het ander.

Nieuwe indicatoren
Verwijzend naar de presentatie van Herman Hello van KLM op donderdag benadrukte Wouters dat er sinds het begin van DICA, zeven jaar geleden, veel is bereikt. “Maar dat mag nooit een reden zijn voor zelfgenoegzaamheid. Er is nog veel te verbeteren. Doel is tot een cultuur te komen waarbij registratie als een vanzelfsprekend integraal onderdeel van het zorgproces wordt beschouwd.”

Daartoe zal DICA nieuwe kwaliteitsindicatoren ontwikkelen als dat nodig is. Ook in 2013 werd er weer een aantal toegevoegd, zoals de ‘Failure to Rescue’ in de DSCA (% patiënten met complicaties die daaraan overlijden) en de ‘Borstcontoursparende chirurgie’ in de NBCA (% van de patiënten waarbij de borstcontour wordt behouden).

Patiënten
2013 was ook een memorabel jaar voor het Transparantieportaal. Van de 91 ziekenhuizen leverden het overgrote deel hun SONCOS-normen en DSCA/NBCA-resultaten aan verzekeraars en patiëntenkoepels. Wouters: “Kwaliteit en transparantie leiden tot kostenreductie. Als alle ziekenhuizen de best practices omarmen, is een verdere besparing van 28% mogelijk per patiënt.” Wat is nu je grootste wens? vroeg dagvoorzitter Tom van ’t Hek. Wouters hoefde daar niet over na te denken : “Ik hoop dat we volgend jaar ook patient-reportered outcome kunnen rapporteren. Hoe heeft de patiënt zijn behandeling ervaren? Dat is niet eenvoudig te implementeren, maar het patiëntenperspectief moet er gewoon in.”

mojoimagealt-2172-alt